RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 18.09.2019
A+ A A-

Stilling ledig

:

Historielagene: Bondetogene 1818

Politiserende bønder 1849 Adolph Tidemand Politiserende bønder 1849

"Den 12. og 13. september i 1818 var flokker av bønder fra flere steder på Østlandet samlet på Sundvollen og Krokskogen i Buskerud amt. Bøndene var på vei til Christiania for å få snakke med kong Carl Johan og Stortinget om deres misnøye over den nye skattelovgivningen etter opprettelsen av den nye norske staten i 1814.

Dette var andre gangen bøndene forsøkte å samlet komme frem med sin misnøye. Også i slutten av august hadde bøndene vært på samme sted, og der hadde de blitt oppfordret av lokale embetsmenn om å vende hjem. Bøndene hadde fulgt oppfordringen, men før de reiste hjem hadde en del planlagt at de igjen skulle samles den 12. og 13. september. Da bøndene igjen samlet seg, fryktet myndighetene for hva bøndene kunne finne på og de bestemte seg for å få
en slutt på uroen. Militære ble sendt ut for å møte bøndene. Flere bønder ble arrestert og ført til Akershus festning. Uroen stilnet like etter, og det ble ikke flere enn disse to bondetogene" (Fra masteroppgaven til Sonja Serina Finstad Johansson).

Foredrag av Sonja Serina Finstad Johansson fra Statsarkivet i Kongsberg. Ringerikes Museum 15. januar kl 19.00

Møtet er et fellesmøte mellom Ringerike slektshistorielag og Ringerike historielag.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent