mandag, 28 januar 2019 13:19

Eirik Jensen skyldig i korrupsjon, men frikjent for hasjsmugling

Skrevet av ntb
Eirik Jensen (i midten) og samboeren Ragna Lise Vikre lot seg fotografere da de ankom Oslo tingrett for å høre juryen i Borgarting lagmannsrett komme med sin kjennelse mandag. Kort tid etter ble han frikjent for det alvorligste forholdet i tiltalen. Eirik Jensen (i midten) og samboeren Ragna Lise Vikre lot seg fotografere da de ankom Oslo tingrett for å høre juryen i Borgarting lagmannsrett komme med sin kjennelse mandag. Kort tid etter ble han frikjent for det alvorligste forholdet i tiltalen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Juryen mener Eirik Jensen ikke medvirket til innførsel av store mengder hasj, men har kjent ham skyldig i grov korrupsjon.

Jensen er dermed frifunnet for det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Juryen mener derimot at ytelsene han fikk av Gjermund Cappelen er å regne for korrupsjon, og konkluderer med at korrupsjonen er grov. I grunnlaget for spørsmålet ble det vist til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke.

Juryen i Borgarting lagmannsrett avsa sin kjennelse mandag ettermiddag, etter å ha rådslått om bevisene og spørsmålene om skyld i narkotika- og korrupsjonssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen. Det er gått seks dager siden juryen trakk seg tilbake for å finne svarene i den historiske straffesaken.

Umiddelbart etter at juryen hadde kommet med sin kjennelse, trakk de tre fagdommerne seg tilbake for å vurdere hvorvidt den skal settes til side. Det er uvisst hvor lang tid fagdommerne trenger på å vurdere spørsmålet, men trolig har de på forhånd diskutert seg imellom hvordan de skal forholde seg til forskjellige utfall.

Tidslinje

 • 3. desember 2013: Politiet i Asker og Bærum setter i gang spaning på Gjermund Cappelen, som lenge har vært mistenkt for storimport av hasj.
 • 18. desember: En garasje i Sørkedalsveien blir ransaket, og politiet beslaglegger 109 kilo hasj.
 • 19. desember: Cappelen blir pågrepet av politiet hjemme i Bærum. Tidligere samme dag har politiet observert et møte mellom Cappelen og politimannen Eirik Jensen.
 • I tre uformelle avhør i januar 2014, de såkalte Ila-samtalene, snakker Cappelen med to informantbehandlere fra Asker og Bærum politidistrikt. I samtalene trekkes Jensen inn i saken. Ifølge Cappelen har Jensen i en årrekke bidratt til innføringen av store mengder hasj mot betaling. Jensen skal ha fått 500 kroner per kilo hasj, minst 15 millioner kroner. I Oslo tingrett ble Jensen dømt for å ha mottatt penger og gaver for i alt 667.800 kroner.
 • Cappelen tilstår å ha smuglet opptil 30 tonn hasj til Norge de siste 20 årene.
 • 24. februar 2014: Eirik Jensen blir pågrepet i garasjen i Oslo politihus. Han blir siktet av Spesialenheten for politisaker for grov korrupsjon.
 • 30. mai 2014: Jensen blir løslatt fra varetekt.
 • 16. oktober 2014: Siktelsen mot Jensen blir utvidet til også å omfatte medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Samtidig blir Cappelen siktet for grov korrupsjon.
 • Oktober 2015: Cappelen og sju medhjelpere blir funnet skyldige i Asker og Bærum tingrett for oppbevaring og salg av 1,2 tonn hasj. Seks av medhjelperne blir dømt til fengsel mellom 5 og 16 år. I juni året etter blir Cappelens sønn dømt til halvannet års fengsel for heleri av 4,5 millioner kroner.
 • 5. februar 2016: Statsadvokaten tar ut tiltale mot Gjermund Cappelen for innførsel eller forsøk på innførsel av i alt 16,8 tonn hasj.
 • 6. februar: Riksadvokaten tar ut tiltale mot Eirik Jensen for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet knyttet til innførsel av 13,9 tonn hasj.
 • 9. januar 2017: Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen starter i Oslo tingrett og varer fram til 23. mai. Over 6.000 dokumenter og forklaringene fra 122 vitner danner bevisgrunnlaget.
 • 18. september 2017: Oslo tingrett finner begge skyldige etter tiltalen. Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel, mens Gjermund Cappelen får 15 år. Begge anket – Jensen over skyldspørsmålet og Cappelen over straffutmålingen.
 • 28. august 2018: Ankesakene starter i Borgarting lagmannsrett.
 • 23. januar 2019: Etter 77 rettsdager holder lagdommer Kristel Heyerdahl sin rettsbelæring. Juryen starter så sin rådslagning.
 • 28. januar: Juryens arbeid fortsetter etter at den heller ikke søndag kom fram til en kjennelse. Dette er den lengste jurybehandlingen i Norge noensinne
Sist redigert mandag, 28 januar 2019 13:25