torsdag, 04 juli 2019 09:16

Endring gir nye muligheter

Skrevet av
Robin Junge og Joar Løhre slår seg sammen Robin Junge og Joar Løhre slår seg sammen Foto: ECIT

Office Center Hønefoss AS, Dokumentpartner AS og ECIT Solutions AS fusjonerer og skifter navn til ECIT Solutions AS. De tre selskapene tar da steget fullt ut og blir en del av ECIT som er en av Nordens ledende Økonomi og IT hus.

Alle gode ting er tre

Office Center Hønefoss AS, Dokumentpartner AS og ECIT Solutions AS kommer til å fusjonere i løpet av august. Det nye selskapet får navnet ECIT Solutions AS og har til sammen 75 engasjerte ansatte som jobber med IT fordelt på fire lokasjoner: Ringerike, Fornebu, Drammen og Tønsberg.

Bakgrunnen for fusjonen er et ønske om å stå stødig i en bransje i stadig endring. En sammenslåing gir også muligheter til å effektivisere organisasjonen med tanke på kompetanse og interne ressurser. Dette gjør oss i stand til å ta i bruk ny teknologi, bygge opp kompetansesenter lokalt og tilby flere gode og fremtidsrettede løsninger til våre kunder.
 - I en bransje med stadig endring og rask utvikling er det viktig med god og bred kompetanse. Kravene til innovative løsninger er økende og vi vil med fusjonen sikre vår posisjon i markedet, trygge og skape nye arbeidsplasser, sier Freddy Bjørnvik, CEO i nye ECIT Solutions AS.

Lokal eiermodell

ECIT-konsernet er bygget opp av 150 partnere, som alle er medeier i lokalbedriften. Uavhengig av hvilket kontor man kommer til skal man møte en lokal partner og eier. Med utgangspunkt i utfyllende kompetanse og engasjerte ansatte vil det nye selskapet få et godt grunnlag for videre vekst.  
-Våre kunder vil nyte godt av at vi nå samler all ekspertise under samme tak. Dette gir en bredde i kompetansen som kommer våre kunder til gode i form av gode og innovative løsninger, sier Robin Junge CSO i nye ECIT Solutions AS.

Lokal satsning

Lokal tilknytning og nærhet til kunden er og vil alltid være viktig, og selv om drakten blir ny er vi fortsatt lokale og du vil møte de samme menneskene som før.

Økonomi og IT

Gjennom ECIT kan vi tilby både Økonomi og IT tjenester til våre kunder. Målet vårt er å være en totalleverandør for alt det kunden trenger for å få en sikker, trygg og effektiv arbeidshverdag.

Om ECIT

  • ECIT er en forkortelse for Economics and IT
  • Entreprenørdrevet og lokalt eierskap står sentralt
  • ECIT konsernet har 65 kontorer og ca 1200 ansatte
  • Består av Økonomi og IT bedrifter i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia