RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 18.10.2019

Stilling ledig

:

Ragnhild Gamkinn er 100 år 12. juli

Ragnhild Gamkinn er 100 år 12. juli Foto: Privat

Jubilanten, født Blakstvedt, er hoppjente, bonde, skatteoppkrever, mor, bestemor og oldemor.

Hun har levd hele livet på gård. I 1941 ble det husmorskole med slakting, melking, og dyrking. Da krigen kom, var hun i kommunekassa og blant de første som skrev ut rasjoneringskort.

Et hode for regnskap brakte henne til handelsskolen, og stillingen som skatteoppkrever. I 1949 giftet hun og Johs. seg. De fikk fire barn, førerkort og godkjenning av gårdsbil i 1954, og de forpaktet odelsgården til overtakelsen i 1965. I januar ble gården deres, i september døde Johs. Følgelig ble tilværelsen utvidet med traktorkjøring, åkerpløying og kornhøsting. Det hun ikke kunne, lærte hun.
Hun er fortatt ved god helse og har fornyet førerkort, kanskje fordi hun var selvlært hoppjente som har svevd i 40-meteren og bondekjerring.

NTB