torsdag, 22 august 2019 09:28

Økning i vikarjobbmarkedet, men lokalt firma spår nedgang

Skrevet av NTB og Frank Tverran
Økning i vikarjobbmarkedet, men lokalt firma spår nedgang Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

De tre siste årene har det vært en sterk økning i vikarjobbmarkedet i Norge. Innvandrere og personer på korttidsopphold dominerer arbeidssektoren.

Fra 2015 til 2018 har antallet vikarjobber økt kraftig fra 47.000 til 63.000, en vekst på 34 prosent. Til sammenligning var veksten i antall jobber i alle andre næringer 4 prosent i samme periode, viser en gjennomgang Statistisk sentralbyrå har utført.

Samlet sett utgjorde vikarjobbene 14 prosent av økningen i antall jobber i denne perioden.

De sysselsatte i vikarbyråene skiller seg fra sysselsatte i resten av arbeidsmarkedet på flere områder. Blant annet er rundt 70 prosent av dem menn. Til sammenligning utgjør menn litt over halvparten av de sysselsatte i andre næringer.

Andelen på korttidsopphold er også større, det vil si de som ikke bosetter seg i Norge, og innvandrere med henholdsvis 27 og 32 prosent, sammenlignet med 3 og 16 prosent i alle andre næringer.

De sysselsatte i vikarbyråene er betraktelig yngre enn i andre næringer. 48 prosent av dem er under 35 år gamle.


- Nedgangen kommer  

- Heldigvis er behovet for bemanningsbransjen fremdeles til stede, selv om vi har fått nye rammebetingelser fra 1. januar 2019 og det har blitt innstramninger i utleie til bygg- og anleggsbransjen, sier Kirsten Strand Korgerud. Hun driver bemanningsbyrået Cantus Personell i Hønefoss.

- Det har helt klart vært en vekst i bemanningsbransjen fra 2015 til 2018. Bransjens egne tall, basert på 80% av bransjen, viser en vekst på 21% i antall fakturerte timer i perioden, noe som ligger noe lavere enn tallene som presenteres av SSB. Veksten har sammenheng med stor aktivitet i norsk arbeidsliv og mangel på kvalifisert personell, først og fremst innen bygg. Med nye rammevilkår for bransjen fra januar i år regner jeg med at utviklingen i 2019 vil snu og at vi vil se en nedgang i aktiviteten, sier Korgerud.

Tilpasser seg

- Jeg er glad for å se at SSB sine tall dokumenterer det vi lenge har visst, at bemanningsbransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet, ikke minst for innvandrere og godt voksne medarbeidere med mange års erfaring, som ikke hadde blitt vurdert engang om de hadde søkt selv.
Vi ser fremtiden lyst i møte og vil fortsette med å være en bro mellom kunder og medarbeidere og tilpasse oss de nye rammebetingelsene, avslutter hun.

Sist redigert torsdag, 22 august 2019 09:34