søndag, 25 august 2019 17:49

Bare det beste er godt nok

Skrevet av
Bare det beste er godt nok Foto: Frank Tverran

Menighetsrådet i Hønefoss har fastslått i vedtaks form at det ikke finnes bedre botilbud for asylsøkerne enn i kirkekjelleren.

Vedtaket fra juni 2018 blir altså stående til tross for at familien som søkte tilflukt i Hønefoss kirke ikke lenger behøver å frykte for at de skal bli hjemsendt før saken deres er endelig avgjort. Det er merkelig at det ikke finnes et mer tilrettelagt botilbud for denne familien enn i kirkekjelleren.

I menighetsrådsmøtet den 20. august 2019 ble det også gjort følgende tilføyelser til det tidligere vedtaket:

"Når rettskraftig dom foreligger, må det, innen rimelig tid, bli en endring mht familiens opphold i kirken, enten dommen gir familien opphold eller ei.
 
Etter at kirkeasylantene har flyttet ut, er menighetsrådet per nå ikke innstilt på å huse nye asylanter i overskuelig framtid."

Svakheten i dette vedtaket er formuleringen "innen rimelig tid". Kan de ikke få bo i den gamle prosteboligen på Vesterntangen mens de venter? Det må da være et bedre botilbud enn i kirkekjelleren? Eller finnes det vikarierende motiver for at de skal bli værende?