RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 18.10.2019

Stilling ledig

:

Eiendomsmegler i Hønefoss-banken

I samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling er en nå i gang med å etablere et meglerkontor i Hønefoss Sparebanks lokaler på Søndre Torv.

Hønefoss Sparebank har sammen med Anne Gomnæs Berg og Randi Braathen Ødegaard etablert selskapet Hønefoss Eiendomsmegling AS.
Under forutsetning av konsesjon fra Finanstilsynet skal selskapet tilby eiendomsmegling fra Hønefoss Sparebanks lokaler på Søndre Torv i Hønefoss.

Selskapet blir en del av kjeden Aktiv Eiendomsmegling.