fredag, 04 oktober 2019 07:59

Oslo-dominans i regjeringsutvalg

Skrevet av NTB og Frank Tverran
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener regjeringen har et stykke igjen. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener regjeringen har et stykke igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Domstolkommisjonen har bare ett medlem som ikke bor i et større byområde. Senterpartiet mener det blir feil om et flertall i utvalgene har samme bakgrunn.

Domstolkommisjonen er oppnevnt av regjeringen for å gi råd om hvor mange domstoler det skal være i Norge. Bare ett av 16 medlemmer bor utenfor en storby, melder NRK.

Kommisjonen foreslo denne uken å kutte antall tingretter fra 60 til 22. Kommisjonen mener at det bør foretas en kraftig sentralisering av domstolene i samtlige fylker. En rekke små tingretter foreslås slått sammen med andre og i hovedsak samlet i større byer.

– Det er ikke noe feil med Oslo-folk. Men den blir feil om et flertall i utvalgene kommer fra samme område. For de har ofte samme bakgrunn og utdanning, sier stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp).

Den samme trenden ser man i de tolv rådene, styrene og utvalgene som regjeringen har oppnevnt så langt i år. 91 av totalt 151 medlemmer er fra Oslo eller fra nabokommuner i hovedstadsområde.

Hele 63 prosent av medlemmene bor i en storby, viser en gjennomgang NRK har gjort.

– Vi har fremdeles et stykke igjen til vi er der vi skal være, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).


Fakta om Ringerike tingrett

  • Adresse: Norderhovsgaten 23
  • Tatt i bruk 4.9.2009
  • Gårds- og bruksnummer 318/28
  • Areal (BTA) 1074,6 m2
  • Dekker kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker
  • Domstolen består av sorenskriver, en dommer og to dommerfullmektiger