onsdag, 09 oktober 2019 08:21

Sandvika–Wøyen er ferdig

Skrevet av
Sandvika–Wøyen er ferdig Illustrasjon: Statens Vegvesen

Pendlere og andre med hyppige behov for en oslotur kan nå glede seg over at strekningen Sandvika - Vøyenenga har blitt firefelts vei. Se video.

Prosjektet startet med bygging i februar 2015, og planlegger å ferdigstille prosjektet i 2020. Lokalvegnettet planlegges ferdig i 2021.

Prosjektet finansieres delvis med statlige midler, og med midler fra Oslopakke 3.

Strekningen fra Sandvika til Wøyen (Vøyenenga) er bygget som en firefelts motorveg. Lengden er ca 3,5 km.Trafikken på E16 var i 2010 ca 35.000 kjøretøy pr døgn mellom Kjørbo og Bærumsveien. Trafikken avtar ved Bærumsveien og Lommedalsveien og er ca 12.000 kjøretøy pr døgn ved Vøyenenga.

Foreløpig kostnad for ny E16 Sandvika - Wøyen er beregnet til ca 4 mrd kroner.
    
Hele prosjektet, med ferdigstillelse av Sandvika ring og ombygging av gamle E16, skal stå ferdig i 2021.

Her ser du videoer fra en del av strekningen, produsert for Statens Vegvesen.

Retning mot Hønefoss mellom tunellen og Skui

Og i retning mot Sandvika