torsdag, 21 november 2019 12:19

1,5 millioner til lokal sykkelfest?

Skrevet av
1,5 millioner til lokal sykkelfest? Foto: John Perry

"Tour of Norway" er igjen på tiggerfot. De er avhengig av en støtte i form av "lokale inntekter" på 1,5 millioner for å finansiere rittet på Ringerike.

I den forbindelse har de søkt Ringerike kommune om 500.000.

Saken var til behandling i Ringerike kommunes Strategi- og planutvalg den 20.november. Her ble Rådmannens forslag på å gi 300.000,- bifalt.

Sist redigert torsdag, 21 november 2019 12:23