tirsdag, 10 desember 2019 22:13

Høytidens program i Ringerike prosti

Skrevet av
Høytidens program i Ringerike prosti Foto: Frank Tverran
Lille julaften

22:00 "Vi synger og spiller jula inn" (Tyristrand kirke)

Julaften

12:00 Familiegudstjeneste (Nes kirke)
12:00 Julegudstjeneste (Sokna omsorgssenter)
14:00 Gudstj. for små &store (Hønefoss kirke)
14:00 Familiegudstjeneste (Viker kirke)
14:00 Familiegudstjeneste (Tyristrand kirke)
14:00 Familiegudstjeneste (Veme kirke)
14:00 Familiegudstjeneste (Norderhov kirke)
14:30 Familiegudstjeneste (Haug kirke)
16:00 Familiegudstjeneste (Haug kirke)
16:00 Familiegudstjeneste (Hval kirke)
16:00 Familiegudstjeneste (Lunder kirke)
16:00 Gudstjeneste (Hønefoss kirke)
16:00 Familiegudstjeneste (Ullerål kirke)
16:00 Familiegudstjeneste (Norderhov kirke)

1. juledag

11:00 Høytidsgudstjeneste (Haug kirke)
11:00 Høytidsgudstjeneste (Hønefoss kirke)
11:00 Høytidsgudstjeneste (Norderhov kirke)
11:00 Høytidsgudstjeneste (Lunder kirke)
11:00 Høytidsgudstjeneste (Ullerål kirke)

2. juledag

11:00 Høytidsgudstjeneste (Ask kapell)
11:15 Gudstjeneste (Hønefoss kirke)

Søndag 29.12.2019

11:00 Gudstjeneste (Hønefoss kirke)

Nyttårsaften

16:00 Gudstjeneste (Haug kirke)

Sist redigert torsdag, 12 desember 2019 07:33