onsdag, 05 august 2020 20:20

Kostbar kaffe for Vegvesenet på Hensmoen

Skrevet av
Kostbar kaffe for Vegvesenet på Hensmoen Foto: Pixabay

Statens Vegvesen hadde inngått en leasingavtale for kaffeautomater og tappetårn i Hensmoveien 12.

Den 24.8.2017 hadde de gjort en 5-årsavtale. Denne ønsket de å si opp og sendte derfor en forespørsel til Kaffebryggeriet i januar i år. De fikk da til svar at en utkjøpssum pr 1.4.2020 ville bli kr 26.282,-

Nå betalte de kr 701 i månedsleie og det sto tilbake ca 28 måneder av leasingavtalen. Ved å fullføre leasingavtalen behøvde Statens Vegvesen bare å betale ca 20.000,-

Anne B Steinnes ved Statens Vegvesen mailer da tilbake et spørsmål om hvorfor de skal ha over 6.000 mer enn om avtalen hadde løpt helt ut og om det sto noe om dette i avtalen?

Svaret fra Kaffebryggeriet v/ administrasjonsleder Ragnhild Edvinsen var klart og greit:

"Det står ingenting om bruddgebyr i vilkårene til leasingavtalen. Men på den annen side står det heller ingenting om mulighetene for å bryte leasingavtalens bindingstid.
Det er en mulighet vi åpner for hvis kunder av en eller annen grunn ønsker å bryte kontrakten før bindingstidens utløp.
For oss skaper det en del mer administrasjonsarbeid ved å bryte en kontrakt i forhold til leasingselskapet, derfor blir det ett bruddgebyri tillegg til avtalens restgjeld."

Etter å ha diskutert saken litt internt, finner Statens Vegvesen ut at det vil koste for mye å krangle på merprisen. Selv om de fortsatt mente at Kaffebryggeriet ville ha en økonomisk fordel av at de fikk leie for nesten 2 år ekstra + et gebyr på ca 6.000.