tirsdag, 11 august 2020 14:27

Ringerikes Blad med beste årsresultat på 10 år

Skrevet av
Ringerikes Blad med beste årsresultat på 10 år Utklipp fra Ringerikes Blad

Mer kjedelig enn regnskapet til AS Ringerikes Blad kan det neppe bli. Etter at de fikk bremset nedgangen i omsetningen i 2015, har inntektene ligget på rundt 60 millioner i året.

Regnskapet de siste 5 årene er til forveksling lik hverandre. Og det skal man vel være fornøyd med i disse nedgangstider for avisbransjen.

Overskuddet i 2019 endte på 9.780.000. Det er det beste resultatet siden 2010. Dette er oppnådd ved å kutte kostnader, ikke ved å øke salget.


Bjørn Harald Blaker styrte skuta fram til 3.6.2019. Da ble Øyvind Lien konstituert fram til ny daglig leder Sissel Skjervum Bjerkehagen ble ansatt 9.10.2019.