tirsdag, 18 august 2020 09:41

Holes innbyggertall vil øke med 31%

Skrevet av
Det er byene som vil vokse, ifølge SSB. Det er byene som vil vokse, ifølge SSB. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

18. august presenterer Statistisk Sentralbyrå prognosene for befolkningsveksten i Norge.

Med utgangspunkt i dagens befolkning, opererer Statistisk Sentralbyrå med tre alternativer for hva befolkningen vil ende opp med i 2050.

Ringerike, som i dag har 30.641 innbyggere, er beregnet til 33.792 i hovedalternativet, 30.314 i lavalternativet og 37.245 i høyalternativet.

Hole kommune med sine 6799 innbyggere, er beregnet til 8.887 i hovedalternativet, 7.951 i lavalternativet og 9.842 i høyalternativet.

Jevnaker med 6.852 innbyggere, er beregnet til 8.193 i hovedalternativet, 7.389 i lavalternativet og 8.949 i høyalternativet.

Ringerike kommune er den eneste av disse tre kommunene som i verstefallsalternativet har en nedgang, mens nabokommunene øker uansett alternativ.

Om vi holder oss til hovedalternativene, vil befolkningen øke med disse prosentene fram til 2050:

Ringerike 10,3% økning
Hole 31% økning
Jevnaker 20% økning

Samlet sett vil befolkningen vokse med 11 prosent fram til 2050, viser de regionale framskrivingenes hovedalternativ ifølge SSB. Ringerike vil ligge under landsgjennomsnittet, mens begge nabokommunene vil ligge godt over.

Du lever lengst i Hole

Vil du bli gammel, bør du flytte til Hole kommune.

Snittalder for menn er i dag i Ringerike 81,3 år for menn og 84,6 for kvinner. Dette vil i 2050 være henholdsvis 86,9 og 89,2.

Hole har i dag 83,3 for menn og 86,6 for kvinner. Dette skal øke til henholdsvis 88,5 og 90,6

I Jevnaker lever menn i snitt til de er 83,2 og kvinner til de er 85,4. I 2050 vil dette bli henholdsvis 88 og 89,8

Viken øker mest

– Viken er forventet å vokse med over 18 prosent, mens Nordland krymper med 1,6 prosent. Omtrent 60 prosent av alle kommunene er forventet å vokse, og 20 prosent har særlig høy vekst på over 15 prosent. 140 kommuner er derimot forventet å få nedgang i folketallet, sier SSB-forsker Sturla Løkken.

Økt forventet levealder, sammen med stor fraflytting av unge personer, vil bidra til sterk aldring i distriktene.

Sist redigert tirsdag, 18 august 2020 14:26