søndag, 11 oktober 2020 14:26

Vi har testet den nye skoleveien

Skrevet av
Blindvei, men bare i denne retningen Blindvei, men bare i denne retningen Foto: Frank Tverran

Vi har testet det løpet som går fra krysset ved REMA1000 til Ullerål skole. Denne skoleveien er ikke ferdig ennå, slik at elevene fortsatt må vente med å bruke hele strekningen.

I Parkgata sør for Gullagata er det nå enveiskjøring og fortau.

skolevei2

Rett rundt hjørnet møter du dette skiltet. Ingen skal kjøre nordover i Parkgata mellom Nygata og Gullagata. Foto: Frank Tverran

skolevei3

I kameraretningen får du ikke kjøre. Foto: Frank Tverran

Nord for Gullagata blir det tilrettelagt for gående rundt området der det for tiden pågår arbeid med vann- og avløpssystemet. Når dette er ferdig i løpet av noen uker, vil denne delen av Parkgata være et såkalt gatetun hvor forgjengere er prioritert.

skolevei4

Her er ikke alt ferdig ennå, men fotgjengere skal prioriteres. Foto: Frank Tverran

Øverst i Parkgata svinger det til venstre før du går under jernbanen.

skolevei5

Undergangen munner ut helt innerst i Slettåkerveien. Foto: Frank Tverran

En liten bakke opp før du krysser Krokenveien.

skolevei6

Foto: Frank Tverran

Derfra er det to muligheter. Enten følge Krokenveien ned til Kiwi og følge gatenettet derfra. Eller du kan ta snarveien over haugen og komme nesten rett inn i skolegården. Denne snarveien er omtalt slik på Ringerike kommunes nettsider:
"Stien fra Krokenveien til Flattumveien er nå oppgradert og ferdigstilt."

skolevei7
Den bratte stien ned mot Flattumveien er vanskelig nok å gå ned sommertid. På vinteren bør den kanskje stenges? Den ser ikke så bratt ut på bildet som den er i virkligheten. Ta en tur og se selv. Foto: Frank Tverran

Litt lenger framme åpenbarer nye Ullerål skole seg i all sin prakt.

skolevei8

Foto: Frank Tverran