tirsdag, 11 mai 2021 13:48

Status Covid 19 Ringerike - Uke 18

Skrevet av
Antall nysmittede Antall nysmittede

Det ble rapportert i alt 6 ny diagnostiserte covid-19 positive i uke 17, og 7 i uke 18.

Alle regnes som UK variant av mutert virus. Ved utgangen av uke 18 var det 7 personer i smitteisolasjon og 27 i karantene.
Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er nå: 615.

I uke 17-18 er smittetallet 43/100.000. Det er andre perioden med smittebelastning under 100/100.000, som bekrefter en fallende trend. Det er ingen kjente større klynger på nåværende tidspunkt.

Alder – og kjønn fordeling.

I uke 18 er 2 av 7 aldersgruppen 0-20 år, 4 er i aldersgruppen 20-40 år og 1 er i aldersgruppen 40-60. Det er fortsatt dominerende i barnefamilie og yrkesaktive aldersgruppe. Det er ingen ny diagnostiserte over 60 år.

De første 1-2 ukene i mai har vært preget av mindre smittebelastning enn de forrige ukene. Så langt i mai fra 1.mai til i 9.mai 2021 er det diagnostisert 10 covid-19 positive innbyggere.

Smittested

I uke 18 er 4 av 7 i private relasjoner (besøk, husstand). Det er 2 av 15 med ukjent smittevei svarende til 13 % i uke 17 og 18. Det er avdekket to tilfeller knyttet til Ullerål skole 4. kl.

Om folkehøgskolen.

Det er ikke avdekket flere tilfeller i tilknytning til folkehøgskolen. Det er gjennomført covid-19 tilsyn, rapporten fra tilsynet er ferdigstilt i endelig utgave. Det er vurdert at utbruddet kan forklares av tre forhold: Trange boforhold, en sammenkomst 10.04.21 og flere felles berøringsflater (bl.a. treningsrom).

Smittetallene de siste to ukene er lave. Alle tilfellene er relatert til Hønefoss byområde

Alvorlighetsgrad

Det er ikke registrert nye dødsfall i uke 18, siste registrerte dødsfall var ved inngangen til uke 15.
Antall innlagte fra sykehusets opptaksområde i rapporter fra Ringerike sykehus er 1-2.

Situasjonsbeskrivelse

I uke 18 er antallet ny-diagnostiserte, som i uke 17 under 10. Samlet tall er 13 nysmittede over 2 uker. Det er et tydelig fall fra tidligere, og 14-dagesinsidensen er nå i andre periode under 100/100.000. I uke 17-18 er den på 43/100.000.

I uke 18 er det diagnostisert 7 nysmittede, hvorav 4 (57 %) er smittet i nære relasjoner. To har ukjent smittevei (29 %). Den ene smittesporingen har vært svært utfordrende uten sikker avgrensning. Mistanken er rettet mot importsmitte. Det er avdekket ytterligere 2 tilfeller som relatertes til Ullerål skole (4.D).

Det er ikke avdekket ytterligere smitte ved Folkehøgskolen eller i relasjon til denne. Skolen har nå alle elever tilbake på skolen, der skoleåret avsluttes 12.05.21.

Det er ikke avdekket smitte i helse-omsorgsinstitusjoner. Det er ikke avdekket smitte i andre skoler skoler, barnehager eller videregående skoler ved inngangen til uke 19.

I uke 17 har vi intensivert samarbeidet med næringsliv og med russen. Russen starter sin «rulletid» 08.05.21 og forventes å fortsette til 16.06.21. Serveringsstedene i Hønefoss åpnet i helgen 30.04 21. I inneværende helg 08.05.21-10.05.21 er det rapportert om økt utelivsaktivitet.

Risikovurderingsmatrise 10.05.2021.

  • Samlet risikonivå: 3.
  • Virusvariant: ikke avdekket nye varianter, men alle regnes som mutert, engelsk variant.
  • Det er ved inngangen til uke 19 ikke registrert dødsfall. Det sist registrerte dødsfall er ved inngangen til uke 15.