lørdag, 04 september 2021 17:53

Offisiell åpning av Ringerike TKD: -Endelig er vi på plass i nye lokaler

Skrevet av Trond Schieldrop
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)
Grand Master Cho Woon Sup sto for den offisielle snorklippingen og åpningen av Ringerike TDK. Grand Master Cho Woon Sup sto for den offisielle snorklippingen og åpningen av Ringerike TDK. Foto: Trond Schieldrop

Det har tatt seks år fra de første utgravningene på Nordre Brukar til Ringerike TKDs nye treningslokale ble offisielt åpnet 4. september i år. Iherdig dugnadsinnsats blant klubbens medlemmer og pengestøtte fra klubbens sponsorer har realisert klubbens drøm om egne og funksjonelle lokaler.

Leder i Ringerike Taekwondo TKD klubb Geir Karlsen er imponert over dugnadsånden blant 68 dedikerte medlemmer. – De har lagt ned 3,2 årsverk og 1,4 millioner kroner i egeninnsats. Uten deres hjelp hadde vi ikke vært der vi er i dag, sier han med stolthet. Prosjektet beløper seg på til sammen 2, 7 millioner kroner.

Økt medlemsmasse

Fra årsskiftet 2014 og frem til i dag har de nye lokalene til Ringerike Taekwondo TKD gjennomgått en transformasjon. – Det ubrukelige gamle kaltlageret på Nordre Brukar ble «meislet» ut til en moderne treningshall, oppholdsrom og sanitære anlegg for klubbens medlemmer. Vi har tro på at tiltakene vi har gjort kan være med på å øke medlemsmassen i klubben som i dag er på 120 medlemmer, sier instruktør Reinhardt G. Skøien i klubben.

Klubbens storstue

Grunnlegger av Traditional Taekwondo Union (TTU) og Grand Master Cho Woon Sup (9. Dan) sto for den offisielle snorklippingen av klubbens lokaler. – Jeg er imponert over de nye lokalene og egeninnsatsen til klubbens medlemmer. Dette er en storstue for rekruttering av nye medlemmer og et sosialt knutepunkt for både medlemmer og familie. Både GM Svein Anderstuen (8. Dan Ski TKD klubb) og Master Kim Anna (6. Dan) deler hans oppfatning.

solgaard

Arkitekt Jan Solgård, som har tegnet lokalene, sammen med Ringerike TKDs master og sjef for Hønefoss vaktselskap Yebio Fecadu. Foto: Trond Schieldrop

Viktige bidragsytere

Uten sentrale og lokale sponsorer hadde det vært vanskelig å realisere planene til et nytt klubblokale, som en sosial arena for klubbens medlemmer. Her har Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen DNB, Ringerike idrettsråd, Goman Baker’n, Coop Norge, Hønefoss vaktselskap og Norsk Tipping bidratt med betydelige midler. Ringerike kommune har bidratt med rimelige langtidsleieavtale.

Trond Olav Asperud i Norsk Tipping var glad for å få være med på å åpne anlegget. – Det er fint å se hva våre spillemidler bidrar til. Det ikke mange som er klar over er at mye av våre midler går med til å realisere planene om nye idrettslokaler slik tilfellet er med Ringerike TKD. 820 000 kroner av våre spillemidler har gått med til dette tiltaket. Det er vel anvendte penger. Til orientering kan nevnes at 1,7 millioner kroner daglig går til samfunnsnyttige formål.

gratulasjon

Leder i Ringerike TAkwondo TKD klubb mottar gratulasjonsblankett av Grand Master Cho Woon Sup. Foto: Trond Schieldrop

Oppvisning i alle kunstens regler

oppvisningFra oppvisningen. Foto: Trond Schieldrop.

Som seg hør og bør viste et knippe av klubbens medlemmer frem sine taekwondo kunnskaper i praksis fra slag, spark, mønster til knekking av murstein. Alle innbudte gjester og medlemmer fikk også sett en video fra de første dugnadsarbeidene på Nordre Brukar til lokalet sto klar i sin åpningsglans. – Vi har store forventninger til klubbens fremtid, som bare kan gå en vei og det er oppover, sier Karlsen til slutt.

Sist redigert søndag, 05 september 2021 20:51