tirsdag, 07 desember 2021 13:47

Hole er dyrest på byggesaksgebyr i Buskerud - Krødsherad gratis!

Skrevet av
Store forskjeller på byggesaksgebyr Store forskjeller på byggesaksgebyr Dronefoto: Nitar AS/Frank Tverran

Det er store forskjeller på byggesaksgebyrene her til lands. Asker er landets dyreste med et byggesaksgebyr på 43.400 kroner for en enebolig. Hole er dyrest i Buskerud og har et byggesaksgebyr på 42.000 kroner.

Drammen har det nest høyeste byggesaksgebyret i Buskerud. Her kostet byggesaksgebyret 40.180 kroner i 2020.

I Buskerud er det Krødsherad som har det laveste byggesaksgebyret. Her er byggesaksgebyret gratis.

Tallene fra 2020 er hentet fra Statistisk Sentralbyrås Kostradatabase publisert i 2021 og viser gebyr for eneboliger. Dersom kommunen beregner gebyrsatser etter størrelse på eneboligen, skal gebyret beregnes etter 200 kvadratmeter bruksareal.

-Store forskjeller

Kongsberg er den kommunen i Buskerud som har lengst saksbehandlingstid for byggesaker. Her er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 79 dager for byggesaker med 12 ukers frist. Gol kommune har den korteste saksbehandlingstiden på tre dager.

-Det er alt for store forskjeller mellom kommunene. Spesielt gjelder dette størrelsen på byggesaksgebyrene, men også saksbehandlingstiden varierer mye. Vi får mange henvendelser fra medlemmer når det gjelder dette, sier Knut Weltz, distriktsleder i Buskerud for Huseierne.

-Betaler for mye

Byggesaksgebyrene blir beregnet etter det som kalles selvkost. Det betyr at inntekter fra gebyret for en tjeneste ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten.

-Forskjellene på hvor mye et byggesaksgebyr koster er veldig store. I høst kom det en ny veileder som skal gjøre det lettere for kommunene å gjennomføre beregninger etter selvkost. Målet til myndighetene er å få en likere praksis blant kommunene når de skal ta seg betalt for byggesaker, sier Weltz som hilser den nye veilederen velkommen.

-Det er åpenbart noen som betaler for mye for å få behandlet byggesøknaden sin. Forskjellen mellom kommunene er altfor store. Det er ikke logisk at den samme tjenesten skal variere slik i pris, sier han.

Huseierne har beregnet hvor mange timer kommunene bruker på byggesakene ved å ta utgangspunkt i timeprisen til juristene i Huseierne. Hvis byggesaksgebyret er på 9.000 kroner, viser beregningen at kommunen har brukt seks timer på saksbehandlingen.

 

Byggesaksgebyrer i kommuner

Kommunenavn

Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)

Hole

42000

70

Drammen

40180

55

Kongsberg

32200

79

Øvre Eiker

30000

28

Lier

27300

31

Ringerike

25500

12

Modum

20000

12

Jevnaker 19000 14

Sigdal

18200

36

Hol

15990

34

Flesberg

15789

..

Nore og Uvdal

15200

14

Rollag

14616

38

Hemsedal

13950

30

Gol

13500

3

Ål

12060

18

Flå

12000

..

Nesbyen

11620

40

Krødsherad

0

10

Kilde: KOSTRA, SSB - tall for 2020, offentliggjort i 2021.

 

 

 

Andre saker å lese

Norsk kommune vurderer å tilby strøm til 50 øre

10-08-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

Norsk kommune vurderer å tilby strøm til 50 øre

Lokalpolitikerne i kraftkommunen Suldal ønsker å tilby innbyggerne sine strøm til 50 øre per kilowattime (kWh). Kommunen skal vurdere tiltaket i september.

Les mer i RingeriksAvisa

Quasar uten revisor

10-08-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Quasar uten revisor

Etter at Akonto Revisjon AS hadde en gjesteopptreden på ca ett år i Quasar Services Norway AS, står nå foretaket uten revisor.

Les mer i RingeriksAvisa

En siste hilsen

09-08-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

En siste hilsen

En siste hilsen fra en generasjon som aldri får kjøre med Ringeriksbanen. Så gjenstår det å se om nye generasjoner kan spa den opp igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Marius Naume med 5.plass i NM-runden

09-08-2022 Sport Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Marius Naume med 5.plass i NM-runden

Etter en kjøretur på 100 mil og 14 timer kom teamet til Marius hjem fra NM runden i Mo I Rana.

Les mer i RingeriksAvisa