fredag, 14 januar 2022 08:36

Vurderer koronasertifikat på arrangementer og serveringssteder

Skrevet av
Vurderer koronasertifikat på arrangementer og serveringssteder Illustrasjonsfoto: Pixabay

Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere konkrete forslag til forskrift om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder.

– Regjeringen er positiv til å differensiere mer mellom vaksinerte og uvaksinerte og vil derfor vurdere dette når det blir mulig å lette ytterligere på tiltakene. Det blir ikke innført strengere forskriftsfestede smitteverntiltak for uvaksinerte enn vaksinerte nå, sier Kjerkol.

– Differensierte tiltak kan bidra til å lette på tiltakstrykket for den store andelen av befolkningen som er vaksinert. Det skyldes at vi kan målrette tiltak til å beskytte uvaksinerte mot alvorlig sykdom og dermed redusere risikoen for å overbelaste kapasiteten i helse- og omsorgssektoren, sier Kjerkol.

Egne anbefalinger for uvaksinerte

Det er imidlertid egne anbefalinger for voksne uvaksinerte over 18 år fordi de er mer utsatt for alvorlig sykdom dersom de blir smittet. Uvaksinerte bør være forsiktige med, eller unngå større forsamlinger eller samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand. De bør også unngå unødvendige reiser til områder med mye smitte.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet foreslår ingen konkrete nye forskriftsfestede smitteverntiltak rettet mot uvaksinerte, eller bestemmelser for bruk av koronasertifikat nå. De mener at strengere smitteverntiltak for uvaksinerte enn for vaksinerte, vil ha begrenset effekt på smittespredningen. Det skyldes at uvaksinerte utgjør en liten andel av befolkningen totalt sett, og at også vaksinerte kan spre smitte.

Ved innreise gjelder ulike tiltak for de som kan dokumentere med koronasertifikat at de har tatt vaksine og de som ikke kan det.

Differensierte tiltak kan ha flere formål

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet påpeker at differensiering i tiltak kan ha to andre formål enn å hindre smittespredning: For det første å beskytte uvaksinerte mot alvorlig sykdom, spre smitten blant disse over lenger tid og dermed begrense totalbelastningen på helsetjenesten og tiltaksbehovet i befolkningen. For det andre å øke vaksinasjonsgraden. Ettersom Norge allerede har veldig høy vaksinasjonsdekning, tror ikke Helsedirektoratet og FHI at vaksinasjonskrav vil medføre noen stor økning i antall vaksinerte.

Før regjeringen kan beslutte eventuell utvidet bruk, er det behov for en del avklaringer og vurderinger. Det må blant annet ses i lys av at vi har fått en ny virusvariant med andre egenskaper enn deltavarianten. Det må blant annet må det avklares hvem som skal regnes som vaksinert og betydningen av testing.

Andre saker å lese

To av de drepte i kjøpesenterskytingen var mindreårige

04-07-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

To av de drepte i kjøpesenterskytingen var mindreårige

To 17-åringer ble drept i masseskytingen i Danmark. Også en 47 år gammel mann er drept. Politiet betegner ikke skytingen som et terrorangrep.

Les mer i RingeriksAvisa

Ni av ti har fått skatteoppgjøret sitt

04-07-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

Ni av ti har fått skatteoppgjøret sitt

Nær 4,4 millioner norske lønnstakere og pensjonister har nå fått skatteoppgjøret sitt, og til sammen er det utbetalt nær 30 milliarder kroner i skatt til gode.

Les mer i RingeriksAvisa

Vikerfjell B&A AS

03-07-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nytt aksjeselskap med kapital 30.000. Daglig leder er Egil Eriksrud. Styreleder er Christoffer Frydenlund Brodahl og nestleder er Gunvor Helen Skougstad Gamkinn. Formålet er oppføring og vedlikehold av bygg, samt anleggsarbeid.

Les mer i RingeriksAvisa