torsdag, 05 mai 2022 11:07

Program for 17.mai 2022

Skrevet av
Fra barnetoget i 2017 Fra barnetoget i 2017 Foto: Frank Tverran

Nå er programmet for nasjonaldagen klart. Også ukrainere i nasjonaldrakter blir å se i årets barnetog.

07.00   Salutt.
07.00   Revelje med Hønefoss ungdomskorps og speiderne.
07.00   17. mai-femmer’n i Søndre Park.
08.00   Flaggheising på bybrua og Nordre Park ved speiderne, Hønefoss ungdomskorps spiller.
08.05   Musikk ved Hønefoss ungdomskorps og Sang ved Cresendo ved Bauta i Nordre Park.
08.10   Tale for dagen ved Ragnvald Lien (trumpet-signal ved kransenedlegging).

08.00   Heradsbygda omsorgssenter - musikk ved Ringerike Janitsjar.
08.45   Hov omsorgssenter - musikk ved Stranden/Jevnaker ungdomskorps.
09.00   Benterud skole går sammen med Eikli skolekorps - marsjerer til Nordre Torv. Steinsfjorden Montesorriskole kommer inn ved Tippen.
09.00   Krokenveien/Trygdeblokkene - Hønefoss skolekorps og Ullerål skole.
09.00   Meieriet – fremmøte for Veien skole og Helgerud skole.
09.15   Minikonsert ved Ringerike Janitsjar ved Meieriet før avmarsj kl. 09.30.
09.15   Hvelven omsorgssenter - sang ved Ringerike mannskor.
10.15   Hallingby omsorgssenter - musikk ved Hallingby skolekorps.

09.45   Skoler og korps samles på Nordre Torv.
10.00   Salutt.

Rute for barnetog:
Nordre Torv, Nygata, Parkgata, Tordenskioldsgate, Grensegata, Hønengata, Nordre Torv, Bybrua, Kongensgate, Kirkegata over Søndre Torv, Storgata, Stangsgate og inn i Søndre Park.

Rekkefølge i Barnetoget:
Bolla Blålys, Politiet, Flaggborg, 17. mai-komitéen, Hønefoss ungdomskorps, Formannskapet, Kommunestyret, FN-flagg, Mangfoldige Ringerike, Discovery International School, beboere fra Hvalsmoen/Ukraina i sine nasjonaldrakter (OBS! ALLE MÅ EVENTUELT BRUKE NORSKE FLAGG), Hønefoss skolekorps, Ullerål skole, Eikli skolekorps, Benterud skole, Steinsfjorden Montesorriskole, Ringerike Montesorriskole, Stranden/Jevnaker ungdomskorps, Veien skole, Helgerud skole, Steinerskolen, Russen, Ringerike Janitsjar.

Hjelp til oppstilling på Nordre Torv gis av 17. maikomitéen i gule vester.

Program i Søndre Park kl. 11.00:
Velkommen ved komitéens leder, John Andreas Bakken.
Drillpikene fra Hønefoss skolekorps driller fra scenen med musikk ved Hønefoss ungdomskorps -«Gammel Jegermarsj».
Innslag fra Musikalkollektivet ved Hilde Dalen.
Innslag fra Showskolen ved Guro og Marte Helleseter.
Tale av ordfører Kirsten Orebråten.
Avslutningsord fra komitéleder.
Fellessang med forsanger Werner Storskogen - «I Hønefoss» og «Ja vi elsker». Felles dirigent fra scenen er Berit Gigstad.

Avslutning cirka kl. 11.40.

Salg av forfriskninger og mat ved Den Kurdiske Kulturforeningen i Ringerike. Servering starter kl. 09.00.

11.45   Fellestog til Benterud skole fra hovedporten i Søndre Park, sammen med Eikli skolekorps.
12.00   17. maigudstjeneste i Hønefoss kirke, Ringerike mannskor deltar.
12.30   Hvelven omsorgssenter - musikk ved Hønefoss ungdomskorps.
13.00   Kransenedlegging på Hønefoss kirkegård, krigsgravene. Tale ved Per Stubbraaten. Sang ved Ringerike mannskor.
13.30   Musikk ved Ringerike Janitsjar på Austjord.
14.00   Konsert på Søndre Torv ved Austjord musikkorps og Hønefoss ungdomskorps.

15.00  Russetog, rute: Start i Sundgata ved Krone, Storgata, Stangsgate mot Kuben, inn i Kong Ringsgate, Kvernberggata, Kirkegata og inn på Søndre Torv. Tale ved russepresidenten.

15.30   Ringerike Sykehus - Blandet voksenkorps spiller og marsjerer sammen med Espira Trygstad Barnehage. Tale for dagen ved Einar Zwaig.

Det er gratis parkering på hele Tippen og alle de kommunale parkeringsplassene.