A+ A A-

Igjen har en av verstingene ødelagt for seriøse vannscootereiere. Denne gangen tok vi gutten "på fersken" med video.

Se videoopptak lenger nede i saken.

Vannscooterforskriften ble fra 18. mai 2017 opphevet. Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter. Kommunene kan fortsatt ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

I Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø, står det at "Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig."

Kun 5 knop (Ca 9km/t) er en presisjon som Ringerike kommune har i en egen forskrift:

"For Begna, Randselva, Sogna, Storelva og Ådalselva er 5 knop største tillatte hastighet."

Farten i elva må ikke overstige 5 knop. Det er åpenbart at vannscooteren på vårt videoopptak holder en betydelig høyere fart.

Media

Vannscooter bryter fartsgrensa RingeriksAvisa TV
Sist redigertsøndag, 03 september 2017 19:03
  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20