banner web

A+ A A-

I midtdeleren

I midtdeleren Foto: Rasmus Lindberg

Nok en gang har en bil kjørt i midtdeleren ved Sundvollen.

Lørdag kveld skjedde det igjen. En bil kjørte i midtdelren på E16 like syd for Sundvollen ved Tyriheim. Bilen var på vei sydover. I denne svingen har det skjedd svært mange ulykker i løpet av de siste årene.

Det ble ingen personskader.

tyriheim4
Foto: Rasmus Lindberg

tyriheim5
Foto: Rasmus Lindberg

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20