banner web

A+ A A-

Lunner, Jevnaker og Ringerike i samme fylke

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at Stortinget fatter vedtak om at Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet.

– I tråd med kommunenes ønsker foreslår jeg at vi endrer de nye fylkesgrensene slik at hverdagen for innbyggerne og næringslivet blir enklere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Viken fylkeskommune skal fra 1. januar 2020 bestå av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Ansvarlig redaktør og skribent