banner web

A+ A A-

Nå skal også film bevares

Nå skal også film bevares Foto: Nasjonalbiblioteket

Du trodde kanskje at filmopptakene som ble bestilt og betalt til byjubileet i 2002 har blitt tatt vare på for ettertida? Nei, de er slettet.

Kulturdepartementet har gitt Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge alt som finnes av audiovisuelt kulturhistorisk materiale i arkiv, museer, bibiliotek og private samlinger i Norge, og utforme en nasjonal plan for digitalisering og bevaring av dette.

– Dette er en oppgave vi har ønsket oss, og som vi brenner for, sier direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre. – Først og fremst fordi vi ser et akutt behov for å sikre at denne delen av kulturarven ikke går tapt, men også fordi Nasjonalbiblioteket som digital institusjon har den kompetansen og kunnskapen som trengs for å kunne gjennomføre prosjektet. Det er viktig at denne kompetansen kan komme hele kultursektoren til gode, sier Aslak Sira Myhre.

– Vi vet at lyd og levende bilder i samlingene til små og store museer og arkiver rundt om i landet står i fare for å gå tapt for alltid, fordi bærerne de er lagret på forvitrer. Dette må vi gjøre noe med! sier kulturminister Trine Skei Grande.

Upubliserte filmer og musikkopptak, etnografisk dokumentasjon og annet kulturhistorisk materiale, er i dag lagret på alt fra gamle filmruller til minidisker, betamaxkassetter og CD-er. Nasjonalbiblioteket har bygd opp kompetanse på restaurering, bevaring og digitalisering av lyd og levende bilder fra disse og en rekke andre formater.

– Digitalisering vil sikre at dette unike materialet bevares og at det blir mere tilgjengelig både for forskere og alle oss andre. Jeg har derfor gitt Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge materialet og å lage et utkast til en nasjonal plan for digitalisering av det. Dette vil gi oss et godt grunnlag for å avgjøre hvilke grep vi må ta fremover, sier Trine Skei Grande.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20