fredag, 21 juni 2019 14:33

Vik tagges ned

Skrevet av
Vik tagges ned Foto: Rasmus Lindberg

To pøbler har den siste tiden gjort det de kan for å tilgrise områdene rundt Vik og Sundvollen.

Taggingen blir vasket vekk etter hvert, men da ble det bare verre. De begynte med leskurene, men gikk nå også løs på vegskilt, bropilarer, bergvegger og private eiendommer. Sistnevnte må dessverre selv betale for rengjøringen.

De første bokstavene ble oppdaget på leskuret til bussene, og det var sikkert debatten om navneendring fra NSB til Vy som trigget idéen. I media harseleres det om Fy og Vy, så det er vel ikke helt fjernt å anta at denne debatten har utløst behovet for å spre sin mening.

Og det koster. En hel del har blitt fjernet direkte med høytrykksspyling, men teksten som har blitt risset in med en spiss kniv i pleksiglassrutene på bussholdeplassene, må byttes ut helt og det blir kostbart.

Fremdeles finns ordet FY skrevet et par hundretalls ganger, mellom Steinsåsen i nord og til Utstrandaveien i sør.  

Under fotograferingen av tekstene fremkom et antall signalement fra publikum, og i tilslutning til et av stedene ble det også funnet en tom sprayboks. Denne er sammen med fotografiene overlevert til politiet Hønefoss.

Tips i saken bes levert til politiet; 02800.

tag2
Foto: Rasmus Lindberg