mandag, 18 november 2019 19:22

Utøya-minnesmerket sendes på høring

Skrevet av NTB-Bibiana Piene

Trass i store protester fra naboene har Hole kommune vedtatt å sende forslaget om et 22. juli-minnesmerke på Utøykaia på høring.

Beslutningen ble fattet på et møte i kommunens plan- og miljøutvalg mandag kveld.

– Min innstilling i saken ble vedtatt, sier rådmann Torger Ødegaard til NTB.

Anbefaler godkjenning

Rådmannen har anbefalt at kommunen godkjenner planforslaget fra Statsbygg som plasserer minnesmerket ved Utøykaia på landsiden til øya der 69 mennesker, de fleste ungdommer, ble skutt og drept 22. juli 2011.

Men beboere på Utøykaia har lenge kjempet mot en slik plassering av minnesmerket. De mener at det å daglig bli minnet om terrorhandlingen vil være en stor belastning.

I forkant av mandagens møte oppfordret Utstranda Vel kommunen til ikke å vedta rådmannens anbefaling.

Vil ha alternativ utredet

Siden plasseringen av minnesmerket på landsiden ble vedtatt i 2017, har naboene vært delt i synet på plasseringen. Vellaget har hele tiden bedt om at en alternativ plassering må utredes.

Både kommunen og innbyggerne var imot det opprinnelige forslaget fra regjeringen om å plassere minnesmerket på Sørbråten. Dermed ble forslaget trukket, og man endte opp med plasseringen ved kaia.

Flere beboere ønsker at minnesmerket skal plasseres på et sted som heter «Utsikten» og som ligger mer tilbaketrukket fra der ungdommene ble fraktet i land fra terroraksjonen på Utøya i 2011