torsdag, 02 juli 2020 11:35

Småbåthavn på Hvalsmoen?

Skrevet av
Båthavnen  er merket med rødt av oss Båthavnen er merket med rødt av oss

Av og til er det en stor fordel å være fra Hønefoss. I dette tilfellet kanskje spesielt fordelaktig å være kjent i den nordlige enden av byen. "Småbåthavn på Hvalsmoen" ser ut til å ha gått helt ukritisk under radaren hos både sogninger og hadelendinger.

Men det er ringerikingen Bjørn Leifsen som har laget detaljreguleringen for Hvalsmoen.

12.500 m2 havn

I planforslaget til Leifsen sakser vi følgende:

..." båthavn rett på sydsiden av brua. Dette er anlagt for at resten av strandområdene kan forbli mest mulig urørte. Hvis ikke vil strendene generelt fort bli benyttet til båtfester, opplag og utsetting. Området er ca 12,5 daa og ligger i innersving av elva der strømmen er roligere og hvor elva ikke skaper erosjon/graver. En tenker at inngrepene i strandsonen må begrenses for ikke å påvirke erosjon i elva nedstrøms. Det er vist hvor vanndelen av havna skal være. Det er i de mest stille delene i elva."..

Og videre:
..."For hele planområdet er det planlagt en småbåthavn. Den vil være et tilbud til de som ønsker å benytte elva for båtliv og som vannatkomst til elvene og innsjøene nedenfor. Ved å organisere felles båthavn kan en slippe hensetting av båter langs elvebreddene, samt lettere håndheve forbud mot dette"..

- Mest for kajakk og kano

Vi kontaktet Leifsen om forslaget til distriktets største båthavn. (Om du tenker deg hele Riddergården inkudert Glatved brygge, så skal småbåthavnen på Hvalsmoen bli mer enn dobbelt så stor.)

- Vi har lest at det skal bli småbåthavn på Hvalsmoen?
- Ja, det stemmer, sier Leifsen, men det er en del av et større utbyggingsprosjekt.
- Hvordan skal båtene komme til og fra elvene og sjøene nedenfor?
- Dette er for de som vil ferdes rundt i nærområdet.

Da vi påpeker at dette blir et svært begrenset område med fossestryk på oversiden og store grunner ved jernbanebrua på nedsiden, sier Leifsen at dette vil være mest for kanoer og kajakker, men at man i et planforslag av formelle årsaker må benytte betegnelsen "småbåthavn".

Fakta

Med normal vannføring i Randselva kan du, med en relativt stor fritidsbåt som f.eks. en 28 fot Nidelv, komme deg helt opp til den første grillplassen på Hovsenga. Men da må du kjenne farvannet godt. Og det var FØR leirraset. Forholdene er nok endret etter dette raset. Uansett er det full stopp ved steintangen på Hovsenga. Strekningen derfra og opp til jernbanebrua er svært grunn. Så grunn at en liten flatbunnet båt med kort propellstamme, ikke kommer fram. Ved stor flom i elva er det mulig å komme opp til Hvalsmoen.