torsdag, 02 juli 2020 09:39

Enda et Minde-selskap har byttet navn

Skrevet av
Bjarne Minde Bjarne Minde Foto: Skjermdump

Denne gangen er det Cold Clean Ocean AS som har byttet navn til Storegaten 1 og 2 AS.

Navnet gir umiddelbart assosiasjoner til Storgaten 1 og 2 i Hønefoss - to eiendommer Bjarne Minde ikke greide å skaffe penger til å sikre seg.

Cold Clean Ocean AS - fra 30.6.2020 omdøpt til "Storegaten 1 og 2 AS" - er 100% eid av Minde & Minde AS hvor Bjarne Minde er eneaksjonær. Selskapet eide også 100% av Glatved AS som nylig gikk konkurs. Heller ikke Storegaten 1 og 2 AS har gjort det særlig bra. Underskudd på driften i mange år med et underskudd på 5,7 millioner i 2018. Gjelden var da på nærmere 13 millioner hvorav nesten 6 millioner var leverandørgjeld.

Vi vet ikke hvilket av Minde-selskapene som har bokført fakturaene på investeringene til den planlagte restauranten som nå ikke blir noe av i Storgaten 2. Disse fakturaene kan det på visse betingelser kreves fradrag for i merverdiavgiftsregnskapet, selv om de ikke er betalt. Dette er penger Skatt Sør vil kreve tilbakebetalt dersom restaurantdriften ikke starter opp.

Eierne av Storgaten 1 og Storgaten 2 er naturligvis lite begeistret over at Bjarne Minde har døpt om selskapet sitt til et navn som til forveksling er likt navnene på de to eiendommene. Spesielt uheldig dersom selskapet skulle få et negativt omdømme eller til og med gå konkurs.