søndag, 26 juli 2020 19:15

Holeværing drev svindel i stor stil på FINN

Skrevet av
Holeværing drev svindel i stor stil på FINN Foto: Frank Tverran

En holeværing født i 1990 er dømt i Ringerike tingrett. Gjennom annonser på FINN hadde han svindlet 12 personer for tilsammen kr 188.398.

Dette fant sted mellom juni 2018 og desmber 2019.

Retten bemerker bl.a. at bedragerier mot privatpersoner ved kjøp og salg på nett er et stort samfunnsproblem og allmennpreventive hensyn tilsier at bedragerier av det omfanget som nå skal pådømmes må straffes med ubetinget fengsel. Det vises videre til at det samlede beløpet tilsvarer to ganger grunnbeløpet.
I formildende retning kommer tiltaltes erkjennelse. Han har samtykket til tilståelsesdom uten på forhånd å være avhørt. Videre er det eldste forholdet i siktelsen straks 2 år gammelt. Samlet saksbehandlingstid representerer et brudd på siktede krav til å få forholdene pådømt innen rimelig tid.

Han slipper derfor å sitte i fengsel da han fikk 90 dager betinget fengsel med en prøvetid på 2 år. Han ble videre dømt til en bot på kr 10.000 og å betale tilbake det han hdde svindlet til seg - med renter.