mandag, 07 september 2020 08:04

Sorgtung markering for kirkeasylanter

Skrevet av
Sorgtung markering for kirkeasylanter Dronefoto: Nitar AS/ Frank Tverran

Det ble på alle måter en tung stund for Hønefoss menighet og mange venner av familien som har vært i kirkeasyl i Hønefoss kirke de siste årene.

Rundt hundre mennesker hadde møtt fram søndag for å vise sin solidaritet med familien som har flyktet fra sitt hjemland. Alle hadde tent fakler.

Lagmannsretten har sagt sitt, og det skal mye til om familien ikke blir sendt hjem til Pakistan.

Etter musikk, appell ved prost Kristin Saxegaard og allsang, dannet de fremmøtte en ring rundt Hønefoss kirke. Her ble de stående i stillhet fram til kirkeklokkene begynte å ringe.

kirke2

Familiens venner dannet ring rundt Hønefoss kirke. (Dronefoto: Nitar AS/ Frank Tverran)