mandag, 21 september 2020 14:59

Strix ønsker å beholde "Farmen-gården" tre år til

Skrevet av
Smia Smia Bilag fra søknaden til Ringerike kommune

I forbindelse med innspilling av sesong 16 av TV-programmet Farmen for TV2 har det blitt bygd opp diverse midlertidige bygninger på Nedre Finneplassen og i Vika på Samsjøen. Nå ønsker Strix Television å beholde bygningene i tre år.


"Farmen" fra Ringerike i 3 år til?

I dispensasjonssøknaden til Ringerike kommune, heter det bl.a.: I tillegg til Nedre Finneplass så har vi også leid Vika, gnr 282, bnr 1, til innspillingen. Her har vi også bygd en brygge. Vi søker også her om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 11.1 om byggeforbud i 100-meterssonen mot vann og § 11.1.2 om byggeforbud i vann, slik at dette tiltaket kan få stå midlertidig en periode til, etter at produksjonen vår er ferdig.
Helt spesifikt at de kan få stå i 3 år, ut desember 2023. Etter dette vil tiltaket fjernes i sin helhet.

Selve søknaden kan du lese her (PDF)

Her er to av bilagene som følger søknaden til Ringerike kommune:

farmen markedet

Markedet. Bilag fra søknaden til Ringerike kommune

farmen drivhus

Drivhuset. Bilag fra søknaden til Ringerike kommune