onsdag, 22 juni 2022 15:16

Kjøp og salg av bolig - nå gjelder disse reglene!

Skrevet av Jan Erik Johansen
Kjøp og salg av bolig - nå gjelder disse reglene! Illustrasjonsfoto: Dimitris Vetsikas/Pixabay

Hvordan man kjøper og selger bolig har endret seg drastisk de siste årene. Før var dette noe som skjedde hovedsakelig gjennom eiendomsmegler, men nå blir det stadig litt mer friere. Nå kan du for eksempel selge boligen din privat.

Men selv om kjøp og salg av bolig på mange måter har blitt enklere, så har det samtidig blitt mye vanskeligere. For eksempel er man nødt til å sette seg inn hvilke regler som gjelder for kjøp og salg av bolig. Og dette gjelder uansett hvilken rolle du har i denne prosessen – enten du skal selge eller du skal kjøpe.

Ved inngangen til 2022 var det nemlig et nytt regelverk som trådte i kraft. Dette er et regelverk som gjelder både selgere og kjøpere ved et boligsalg, noe som betyr at man er nødt til å sette seg inn i regelverket uansett.

Salgsprosessen blir mer tidkrevende

Som en direkte følge av det nye regelverket som kom trådte i kraft den 1. januar 2022, så vil salgsprosessen bli mer tidkrevende enn den var fra før av. Tidligere så salgsprosessen noenlunde slik ut:

1. Selger tar kontakt med megler for å informere om at de ønsker å selge.

2. Megler går i gang med å klargjøre boligen for salg – dette inkluderer blant annet å koble inn takstmann som skal taksere huset, få gjennomført fotografering, planlegging av hvordan boligen skal markedsføres og publisering av boligannonsen.

3. Boligannonsen publiseres, og de som er interesserte i boligen melder sin interesse til megler eller møter opp på en av de oppsatte visningene.

4. Hvis noen av de som er interesserte i å kjøpe boligen, så gir vedkommende beskjed om dette til megler, slik at megler kan videreformidle dette til selger.

5. Det gjennomføres en budrunde, og hvordan dette foregår vil variere noe. Av og til er det flere interessenter i en budrunde, og da er priskrigen mellom dem. Dersom det kun er en interessent, så har selger en mye større rolle i budrunden selv (og kommer med et eventuelt motbud).

Oversikten overfor viser salgsprosessen fra et veldig generelt perspektiv. Det er slik det ser ut fra utsiden. Med det sagt, så ligger det gjerne mye mer bak det enn bare dette. Men med det nye regelverket som ble innført ved inngangen av 2022, har det blitt langt litt mer ansvar på både selgers og kjøpers skuldre.

Det nye regelverket fører i praksis til følgende:

  • Innhenting av dokumentasjon av det selger eventuelt har gjort med boligen, blir desto viktigere. Dette er selgers ansvar, noe som betyr at det må gjøres av selger selv. I praksis handler dette om synliggjøring av boligens tilstand ved salgstidspunktet. På den måten sørger selger for at kjøper vet alt om boligens tilstand når boligen kjøpes, og dersom noe oppdages i ettertid, så er ikke dette noe som selger kan klanderes for – gitt at selger har gitt god nok og riktig dokumentasjon.

 

  • Det holder imidlertid ikke bare at selger dokumenterer alt som er gjort med boligen. Den som eventuelt kjøper boligen, er også nødt til å sette seg ned med dokumentasjonen og bruke god tid på å sette seg inn i det som står skrevet. Det er ingenting som er kjipere enn å lese kjapt gjennom dokumentasjonen, finne noe som er feil ved boligen, melde det inn for å få erstatning fordi du mener at du ikke har blitt informert om akkurat dette, for så å oppdage at det faktisk stod oppført i prospektet og ende opp med å betale alt som trengs selv.

 

Det nye regelverket vektlegger en rekke andre faktorer

Men det er ikke viktigheten av god dokumentasjon og det å sette seg inn i dokumentasjonen som foreligger, som har fått skjerpet viktighet som følge av det nye regelverket. Som et resultat av regelverket blir også følgende faktorer viktige:

Boligens alder og synlige tilstand

Vurderingen av boligen gjennomføres på bakgrunn av boligens alder og synlige tilstand. I praksis betyr dette at noen som kjøper en gammel bolig ikke kan forvente at standarden skal være tipp topp alle steder.

Dersom man kjøper en eldre bolig, er man rett og slett nødt til å forvente at det dukker opp noen oppussingsbehov etter hvert. Noe annet vil være for mye forlangt.

 

Ikke lenger mulig å selges som den er

I forbindelse med privatsalg er «boligen selges som den er» en helt vanlig frase. Det betyr ofte at selger ikke har fått gjennomført en taksering av boligen – noe som er helt greit. Men da foreligger det heller ingen garanti for at du gjør et godt kjøp.

Men som et resultat av det nye regelverket, så kan ikke denne formuleringen lenger brukes. I stedet må selger stå til ansvar dersom det blir oppdaget en alvorlig feil med boligen, og slik vil det være i fem år etter boligsalget.

green balls

Sist redigert onsdag, 22 juni 2022 15:20

Andre saker å lese

To av de drepte i kjøpesenterskytingen var mindreårige

04-07-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

To av de drepte i kjøpesenterskytingen var mindreårige

To 17-åringer ble drept i masseskytingen i Danmark. Også en 47 år gammel mann er drept. Politiet betegner ikke skytingen som et terrorangrep.

Les mer i RingeriksAvisa

Ni av ti har fått skatteoppgjøret sitt

04-07-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

Ni av ti har fått skatteoppgjøret sitt

Nær 4,4 millioner norske lønnstakere og pensjonister har nå fått skatteoppgjøret sitt, og til sammen er det utbetalt nær 30 milliarder kroner i skatt til gode.

Les mer i RingeriksAvisa

Vikerfjell B&A AS

03-07-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nytt aksjeselskap med kapital 30.000. Daglig leder er Egil Eriksrud. Styreleder er Christoffer Frydenlund Brodahl og nestleder er Gunvor Helen Skougstad Gamkinn. Formålet er oppføring og vedlikehold av bygg, samt anleggsarbeid.

Les mer i RingeriksAvisa