fredag, 04 september 2020 13:52

Siste krampetrekning fra Braathen Eiendom AS?

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune skal i sitt møte den 7. september si sin mening om klagen fra Braathen Eiendom AS før den videresendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Borgarting lagmannsrett hadde rettslig overprøving av Utlendingsnemndas (UNE) beslutning 5. november 2019 og tidligere beslutninger og vedtak om avslag på søknad om asyl fra Mokhtar Mohamadi og Mariam Mohamadi.

fredag, 04 september 2020 07:44

Nye firmaer med bil og eiendom

FS Autoformidling AS er registrert med kapital kr 30.000 og med Fredrik Svenskerud som daglig leder og styreleder. Selskapet har revisor. Adressen er på Sokna.

Arvegods AS skal drive med eiendomsforvaltning og kapitalen er kr 50.000. Adressen er i Hønefoss og styrelder Alf Tor Teigen har adresse i Oslo. Styremedlem er Anders Ødegaard.

Etter mer enn 2500 km på norske veier og omfattende testing mot det norske ladenettverket konkluderer Ford Motor Norge med en vellykket testperiode av Mustang Mach-E. 17. september åpnes det opp for endelig bestilling av den elektriske SUV-en.

onsdag, 02 september 2020 07:36

Arild med vaktmestertjenester

Foretaket heter Gulvlegger Arild Wifladt med adresse Vestre Ådal. Formålet med enkeltpersonsforetaket er håndverk- og vaktmestertjenester.

onsdag, 02 september 2020 07:35

Lucas med fritidsklær

Lucas Alvelona har startet enkeltpersonsforetak med navn Alvelona Style. Der skal det selges produkter på nett som fritidsklær og sko. Adressen er Nes i Ådal.

tirsdag, 01 september 2020 13:55

Økonomiske tips

tirsdag, 01 september 2020 07:31

Handel med brukte klær

Enkeltpersonsfirmaet Hansen Swap ved innehaver Daniel Pedersen Hansen er registrert i foretaksregisteret med formål å drive handel med brukte klær.Forretningsadresse er Stabells gate 15.

tirsdag, 01 september 2020 07:30

Ny nettbutikk med klær og mønster

Jelena Kirejeva har registrert nytt enkeltpersonsfirma som skal drive netthandel med klær og mønsterproduksjon.

Foretakets navn er The Newness Creations by Kirejeva.

mandag, 31 august 2020 22:19

Annonserte dødsfall i september 2020

Oversikt over dødsfall annonsert i september 2020. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt eller at begravelsen ikke er offentlig på grunn av korona-pandemien.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Hagen Anne 1934 270820 Ringerike krem 3.9 kl 14.00
Engen Ingrid 1929 310820 Randsfjord krk 8.9 kl 11.00
Nilsen Karl Johan 1925 220820 -
Hansen Astrid 1930 310820 Lunder krk 8.9 kl 12.00
Berg Bjørn 1940 300820 Ringerike krem 8.9 kl 12.00
Thorvaldsen Bjørge 1947 310820 Hønefoss krk 11.9 kl 12.00
Johansen Solveig Marie 1930 020920 Ringerike krem 10.9 kl 12.00
Skogmo Bjørn Vidar 1948 230820 Gamle Aker krk 16.9 kl 12.00
Martinsen Arne Henning 1953 090920 Ringerike krem 17.9 kl 12.00
Gulbrandsen Roger 1966 050920 Ringerike krem 18.9 kl 12.00
Haug Sverre Martin 1936 120920 Tyristrand krk 18.9 kl 12.00
Bjerknes Olga Lovise 1918 140920 Hønefoss krk 18.9 kl 10.00
Børsum Bente 1959 110920 Ringerike krem 22.9 kl 12.00
Lund Olav 1945 110920 Jevnaker krk 18.9 kl 11.00
Krokvik Else 1933 120920 Viker krk 24.9 kl 12.00
Dalbakk Arne Evald John 1960 150920 Randsfjord krk 25.9 kl 11.00
Thunshelle Bera (Bett) Brekke 1947 180920 Hole krk 25.9 kl 14.00
Opsal Elsa 1931 170920 Hole krk 29.9 kl 14.00
Sætrang Sigurd 1920 210920 Haug krk 29.9 kl 12.00
Reksten Eldbjørg Lund 1921 190920 Haug krk 2.10 kl 12.00
Sæther Marit G. 1947 220920 Nordre Ål krk 2.10 kl 12.30
Ramsrud Arne Torkild 1944 220920 Ringerike krem 2.10 kl 14.00
Rødningen Klara 1922 220920 Ringerike krem 1.10 kl 12.00
Rønning John Olav "Tubben" 1927 220920 Ringerike krem 2.10 kl 12.00
Krokvik Arne Sigmund 1945 270920 Ringerike krem 2.10 kl 10.00
Frogh Erik 1948 220920 Vega krk 2.10 kl 12.00
Myrvollen Signe Lovise 1938 270920 Hval krk 9.10 kl 12.00
Lien Kari 1928 280920 -
Bergflødt Liv 1937 200920 -
Side 11 av 353