tirsdag, 01 september 2020 07:30

Ny nettbutikk med klær og mønster

Jelena Kirejeva har registrert nytt enkeltpersonsfirma som skal drive netthandel med klær og mønsterproduksjon.

Foretakets navn er The Newness Creations by Kirejeva.

mandag, 31 august 2020 22:19

Annonserte dødsfall i september 2020

Oversikt over dødsfall annonsert i september 2020. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt eller at begravelsen ikke er offentlig på grunn av korona-pandemien.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Hagen Anne 1934 270820 Ringerike krem 3.9 kl 14.00
Engen Ingrid 1929 310820 Randsfjord krk 8.9 kl 11.00
Nilsen Karl Johan 1925 220820 -
Hansen Astrid 1930 310820 Lunder krk 8.9 kl 12.00
Berg Bjørn 1940 300820 Ringerike krem 8.9 kl 12.00
Thorvaldsen Bjørge 1947 310820 Hønefoss krk 11.9 kl 12.00
Johansen Solveig Marie 1930 020920 Ringerike krem 10.9 kl 12.00
Skogmo Bjørn Vidar 1948 230820 Gamle Aker krk 16.9 kl 12.00
Martinsen Arne Henning 1953 090920 Ringerike krem 17.9 kl 12.00
Gulbrandsen Roger 1966 050920 Ringerike krem 18.9 kl 12.00
Haug Sverre Martin 1936 120920 Tyristrand krk 18.9 kl 12.00
Bjerknes Olga Lovise 1918 140920 Hønefoss krk 18.9 kl 10.00
Børsum Bente 1959 110920 Ringerike krem 22.9 kl 12.00
Lund Olav 1945 110920 Jevnaker krk 18.9 kl 11.00
Krokvik Else 1933 120920 Viker krk 24.9 kl 12.00
Dalbakk Arne Evald John 1960 150920 Randsfjord krk 25.9 kl 11.00
Thunshelle Bera (Bett) Brekke 1947 180920 Hole krk 25.9 kl 14.00
Opsal Elsa 1931 170920 Hole krk 29.9 kl 14.00
Sætrang Sigurd 1920 210920 Haug krk 29.9 kl 12.00
Reksten Eldbjørg Lund 1921 190920 Haug krk 2.10 kl 12.00
Sæther Marit G. 1947 220920 Nordre Ål krk 2.10 kl 12.30
Ramsrud Arne Torkild 1944 220920 Ringerike krem 2.10 kl 14.00
Rødningen Klara 1922 220920 Ringerike krem 1.10 kl 12.00
Rønning John Olav "Tubben" 1927 220920 Ringerike krem 2.10 kl 12.00
Krokvik Arne Sigmund 1945 270920 Ringerike krem 2.10 kl 10.00
Frogh Erik 1948 220920 Vega krk 2.10 kl 12.00
Myrvollen Signe Lovise 1938 270920 Hval krk 9.10 kl 12.00
Lien Kari 1928 280920 -
Bergflødt Liv 1937 200920 -
mandag, 31 august 2020 08:08

HBK vant i helgen

Jentene slo Medkila 1-2 og har derved festet et solid grep midt på tabellen.

søndag, 30 august 2020 10:34

Hege med ny frisørsalong

Hege Ruste har etablert "Din Frisør Hege Ruste AS" på Tyristrand. Hun er selv styreleder i selskapet som har 30.000 i aksjekapital.

fredag, 28 august 2020 08:35

Kjell styreleder i kabelselskap

Nore Nett AS er registrert med kapital 30.000 og adresse Hvervenmoen 33. Selskapet har følgende formål: Drift og utbygging av ledningsbåren infrastruktur, herunder utbygging av overføringsanlegg, høy- og lavspente fordelingsanlegg, som er nødvendig for å kunne dekke energibehovet i alle deler av forsyningsområdet, samt hva hermed står i naturlig forbindelse.

Kjell Karstein Baug er styreleder i selskapet.

fredag, 28 august 2020 08:34

Jon starter opp møbelmontering

Farmen Møbelmontering & Fix er et nytt enkeltpersonsforetak som har følgende formål: Montering av møbler kjøpt hos andre bedrifter. Vedlikehold og enkel reprasjon av møbler i treverk. Transportering av møbler.

Innehaver er Jon Tarjei Skougstad Farmen og daglig leder er Erik Greftegreff Wilhelmsen.

fredag, 28 august 2020 08:34

Peter med kjøl og varme

Peter Andreas Fog er daglig leder i det nyetablerte selskapet Dan-Tek Energy AS. Formålet med foretaket er Service og vedlikehold av kjøle- og varmeanlegg. Peter Andreas Foghar adresse Mariager i Danmark, men selskapet har adresse hos Nueva Finance AS i Follumveien 100. Kaptalen er 30.000.

torsdag, 27 august 2020 10:20

Aslaksrud med nytt investeringsselskap

H1 Investment AS har som formål å investere i aksjer og eiendomsselskaper. Styrets leder er Herman Bonde Aslaksrud og styremedlem er Tor Bonde Aslaksrud. Aksjekapitalen er 31.000.

Norsk økonomi var stabil og boligmarkedet har hatt mange transaksjoner de siste årene. Hvordan påvirket coronautbruddet, det ingen kunne forutse, denne prognosen?

onsdag, 26 august 2020 07:54

Er Hønefoss kirke for liten?

(LEDER) Det åpenbares i disse dager at Hønefoss kirke er altfor liten. Begrunnelsen enkelte kommer med, er at nybygg lenger oppe i gaten blir for prangende slik at Hønefoss kirke ikke kommer til sin rett. Dermed skal andre måtte bygge mindre bygg.

Side 12 av 354