tirsdag, 18 august 2020 09:41

Holes innbyggertall vil øke med 31%

18. august presenterer Statistisk Sentralbyrå prognosene for befolkningsveksten i Norge.

tirsdag, 18 august 2020 07:59

Ny sjef i Saga Entreprenør Regnskap AS

Morten Eskil Strøhm er ny daglig leder i Saga Entreprenør Regnskap AS på Hvervenmoen.

mandag, 17 august 2020 09:23

Nytt renholdsfirma i Hønefoss

Sahar Al Khadher har registrert enkeltpersonsfirma for drift av renhold. Adressen er St. Olavsgate 7.

mandag, 17 august 2020 09:20

Utvikling av prototyper

Lars Steen Kristensen har registrert foretaket Dipside AS som skal drive med innovasjon og utvikling av prototyper. Aksjekapitalen er kr 30.000.

Renten på kredittkortgjeld har økt nesten 2 prosentpoeng i år. Dette til tross for at styringsrenten er null og boliglånsrenten er godt under 2 prosent.

torsdag, 13 august 2020 07:45

Ny bilforretning på Røyse

Bestul Bil AS er registrert med formål kjøp og salg av biler samt annen virksomhet som faller naturlig inn under dette. Daglig leder og styreleder er Einar Christoffer Bestul. Kapitalen er 30.000.

onsdag, 12 august 2020 15:22

Nytt rørleggerfirma i Hønefoss

N.S. Service AS er registert med forretningsadresse i Nymostubben. Formålet med selskapet er rørleggerarbeid i forbindelse med nybygg og oppussing.

Daglig leder er Inga Spole og styreleder er Nauris Spole. Kapitalen er 30.000.

Tirsdag 11. august passerte Kistefos besøkende nummer 100.000 så langt i sesongen. Det er over dobbelt så mange som i hele 2019.

2019-regnskapet til Tronrud Engineering AS viser en svært god omsetningsøkning. Fra 2018 til 2019 har salgsinntektene økt med fantastiske 42 millioner. Det er 11 år siden omsetningen har vært så høy.

Mer kjedelig enn regnskapet til AS Ringerikes Blad kan det neppe bli. Etter at de fikk bremset nedgangen i omsetningen i 2015, har inntektene ligget på rundt 60 millioner i året.

Side 7 av 347