A+ A A-

Liker ikke svanene høy musikk?

Svane ved Glatved Foto: Frank Tverran Svane ved Glatved

Hvorfor er det færre svaner på Glatved brygge enn tidligere? Frode Munkhaugen mener musikken fra Gledeshuset er for høy!

I en henvendelse 31. januar i år til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Klima- og miljøvernavdelingen, sier Munkhaugen at han er bekymret for fuglelivet ved Gladvedt Brygge i Hønefoss.

- På denne tiden har det i flere år vært et 20-30 talls knoppsvaner som har overvintret ved elva pga tilgang til åpent vann/mangelen på dette andre steder. I år har jeg kun sett noen få individer på dagtid som virker svært forskremte. De er ofte bare innom en kort tid før de flyr vekk, skriver han.

Kan det være Gledeshuset?

- I sommer ble det bygd et stort konsertlokale med restaurant og nattåpent diskotek nede ved elven. Det spilles jevnlig svært høy musikk ute der, flere ganger til langt på natt. De har flere høytalere hengt på utsiden av bygget som peker rett ned mot elva, fortsetter han.

Munkhaugen understreker at dette gjelder høytalere med musikk utendørs, ikke innendørs. Han har hatt dialog per epost med Gledeshuset, som har vært imøtekommende og gitt beskjed om at utvendige høyttalere skal være avslått klokka 23.

Men gjentatte ganger har det vist seg at det spilles musikk fra utehøyttalere etter kl 23.00

-Jeg regner jo med at dette er noe de ansatte der ikke tenker på når det i stor grad er unge mennesker som jobber i en bar, og har hele veien vært vennlig og imøtekommende mht kommunikasjon rundt dette selv. To ganger har jeg kontaktet stedet pr e-post om problemstillingen, og restaurantsjefen ved Gledehuset fortalte at de ansatte hadde fått beskjed om å ha av musikken ute etter 23.00 begge gangene.

-Likevel har jeg flere ganger senere opplevd at musikken utendørs er på lenge etter 23.00, og attpåtil med svært høyt volum. Det er aldri noen utendørs å hører på musikken i kulda. Det pågår også på dagtid, ofte når lokalene er helt tomme og det heller ikke da er folk utendørs. Jeg har snakket med 2 ansatte der også nå nylig, og ingen hadde fått beskjed om dette med å ha av musikken fra 23.00.

Ingen volumknapp?

- Barsjefen der fortalte meg idag at de hadde fått beskjed om at de skulle ha på musikken for å vise at de holdt åpent, og at det ikke var fysisk mulig å skru ned volumet. Jeg er sikker på at de spilte musikken ute lavere i sommer, så det synes jeg er rart.

svane2
I elvene våre er det kilometervis med isfritt vann hele vinteren. Her en svane på vei til Hovsenga og åpent vann (Foto: Frank Tverran)

Munkhaugen ber om informasjon

Jeg har i første omgang noen spørsmål rundt hvordan dette fungerer i forhold til lovverket, og knoppsvanenes muligheter til å overvintre her/hensyn til ville dyr.

Hva sier lovverket om volum på avspilling av musikk utendørs, i et område med freda arter som knoppsvane? Kan man spille så høyt man vil, med bakgrunn i å 'vise at man holder åpent'?
Håper også noen ved NOF kan svare på om dette med jevnlig avspilling av høy musikk kan være en årsak til at knoppsvanene i år plutselig har valgt å holde seg unna området.

For meg virker det selvsagt, men er opptatt av å forholde meg til fagpersoner for å lære mest mulig om dette.

Svanene har flyttet

Ble det for mange om brødposene på Glatved brygge? Den som har løpt sikksakk mellom gåse- og andebærsj, vet at det er ganske heavy foring der også. Men Munkhaugen fortsetter:

- Jeg har registrert flere av de ringmerkede knoppsvanene i Sandvikselven nå, som tidligere oppholdt seg ved Gladvedt brygge. Det er ikke bra at de trekker dit istedenfor til Gladvedt. I Sandvikselven er det overdreven foring(NOF OA er godt innsatt i problematikken der) og knoppsvanene blir i stor grad mindre selvstendige i forhold til å finne mat selv.
Det er et hundretalls svaner her hver vinter, som tramper over hverandre for å komme til brødet først hver eneste dag. Dermed forringes livskvaliteten til disse Gladtvedt-svanene ytterligere.

Tas ikke svanene seriøst?

- Jeg har fremdeles tro på at dette kan løses på en fornuftig måte, og tror også at de som drifter Gledeshuset kan greie å se verdien av å respektere fuglelivet som var der lenge før de fikk tillatelse til å bygge her. Og vil igjen nevne at jeg har hatt god dialog med de ovennevnte, men føler at dette ikke blir tatt seriøst av de som drifter iht det jeg nevner.
Tror ikke dette er vondt ment. Men viktigst for meg er at knoppsvanene får muligheten til å fortsette å bruke området da vi lever i en tid hvor ville dyrs livskvalitet stadig forringes pga menneskelig aktivitet/utbygging av ymse slag.

Ikke Fylkesmannens bord

Den 15. februar svarer Fylkesmannen i Viken: Viltlovgivningen inneholder ingen bestemmelser direkte knyttet til regulering av støy. Naturmangfoldloven har imidlertid en generell bestemmelse om aktsomhetsplikten (§ 6) som tilsier at enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet.

Problemet rundt forstyrrelse av fuglelivet slik du skisserer, er først og fremst et lokalt anliggende. Kommunen er derfor rette vedkommende til å vurdere eventuell videre oppfølging. Vi antar at denne type støy først og fremst reguleres av kommunehelsetjenesteloven, og hører da inn under miljørettet helsevern i kommunen.

svane sandvika
Denne svanen i Sandvikselva har lært seg å få oppmerksomhet fra forbipasserende (Foto: Frank Tverran)

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.