torsdag, 11 april 2019 13:21

Braathen Eiendom AS politianmeldte naboen

Skrevet av
Vanskelig å overtale karene til å fortsette arbeidet. Marianna Fic Braathen midt i bildet. Vanskelig å overtale karene til å fortsette arbeidet. Marianna Fic Braathen midt i bildet. Foto: Frank Tverran

Stridighetene omkring ca 30 meter kloakkrør fra Stabellsgate 1 og ut i Fossveien har for lengst gått over alle støvleskaft. Men det fortsetter.

Begge parter er enige om at kloakkledningen fra Braathens eiendom i Stabellsgate 1 kan krysse over eiendommen til Anders Bjerke i Fossveien 3. Marianna Fic Braathen, som representerer Braathen Eiendom AS, vil at kloakken skal gå i den antatt gamle traséen, mens Anders Bjerke i Bjerke & Co Eiendomsselskap AS mener den bør følge en trasé som er til mindre ulempe for han.

Marianna Fic Braathen mente saken var grei etter å ha vært i dialog med Anders Bjerke. Hun bestilte derfor Microtrenching Norge AS (Byttet senere navn til Vsp maskin AS) til å gjøre jobben. Da disse skulle begynne å gjøre arbeidet, dukket Anders Bjerke opp. Da det ble klart at partene ennå ikke hadde blitt enige om hvor kloakken skulle ligge, pakket Vsp Maskin AS sakene. De hadde ikke tid til å vente da andre oppdrag sto i kø. De hadde imidlertid fått TWG Anlegg AS til å ta jobben straks det ble gitt grønt lys.

Braathen tok da saken til Ringerike tingrett og fikk kjennelse for at de kunne ha kloakken over eiendommen til Bjerke.

Etter dette tolket Braathen kjennelsen som at de selv kunne avgjøre at kloakken skulle følge den gamle traséen og mente at Vsp Maskin AS hadde trukket seg fra avtalen uten grunn.

kloakk2
Målet er å koble seg inn på denne hovedledningen i Fossveien (Foto: Frank Tverran)

De støtte på fjell

Videre var nå TWG Anlegg AS satt på jobben og gravingen kom i gang. Da de hadde gravd en stund, møtte de på fjell. Den gamle kloakkledningen, som var av en relativt liten dimensjon, hadde ikke hatt problemer med å komme forbi dette fjellet. Men nå hadde Braathen bestilt rør som var 200mm i diameter og i tillegg et større rør som kloakkrøret skulle ligge inne i. Dette fordi det bl.a. skulle være plass til fiberkabel.

Da tok diskusjonen om trasévalg seg opp igjen. Nå ville det bli et større inngrep enn Bjerke aksepterte, og han foreslo derfor å grave rundt fjellet. Men det ville ikke Fic Braathen. Etter hvert gikk hun til tingretten igjen, nå for å få kjennelse for den helt spesielle traséen. Men det fikk hun ikke og den saken er anket til lagretten.

Tippet masse på en annens eiendom

Etter henvisning fra Marianna Fic Braathen, hadde TWG anlegg tippet den utgravde gamle massen i Klekkenveien 4. Men denne eiendommen var det noen andre som eide og TWG fikk derfor en regning derfra. I tillegg trengte de maskinen, som sto på feil side av hullet de hadde gravd, til en annen jobb. TWG fylte igjen hullet og avsluttet oppdraget.

Ville ikke betale

Braathen Eiendom AS ville ikke betale noe til Vsp Maskin AS, men de ble dømt i forliksrådet. De saksøkte da Vsp Maskin AS ved Ringerike tingrett, men også der ble de den 29.2.2019 dømt til å betale kr 69.412,- samt renter, rettsgebyr og kr 111.180,- i saksomkostninger.

TWG anlegg AS har heller ikke fått oppgjør på sin forfalte faktura på kr 130.000,-

Anmeldte naboen til politiet

Etter at de støtte på fjell, og det igjen oppsto uengighet om trasévalg, anmeldte Braathen Eiendom AS Anders Bjerke til politiet. Anmeldelsen er på hele 9 sider. Vi gjengir her derfor bare sammendraget. Politiet henla saken uten engang å ta kontakt med Bjerke. Vi lar konklusjonen tale for seg:

Anders Bjerke anmeldes for :
 
1.
Kontinuerlig pengeutpressing i perioden fra 26. juni 2017 og foreløpig frem til tirsdag den 24. oktober 2017.

2.
Gjentatte brudd på plikten ifølge rettens kjennelse punkt 1, til å medvirke så BRAATHEN EIENDOM AS kunne utføre sitt prosjekt omgående da det var gitt pålegg fra Ringerike kommune om utskifting av avløpsledningen. Anders Bjerke har sabotert Ringerike tingrettens kjennelse hele tiden og motarbeidet arbeidet som BRAATHEN EIENDOM AS har forsøkt å få gjennomført helt til 24. oktober 2017.

3.
Med stadige trusler og på urettmessig måte tilegnet seg styringen av arbeiderne i TWG Anlegg AS som var engasjert av BRAATHEN EIENDOM AS enda han på forhånd var informert om at jeg, Marianne Fic Braathen, var prosjektleder for entreprenør­ firmaet og at alle henvendelser skulle skje gjennom meg.

4.
Tyveri av en overvannslednig tirsdag den 17. oktober 2017 fra BRAATHEN EIENDOM AS som ble brukt til å forlenge overvannslednigen tilhørende BRAATHEN EIENDOM AS som endte på kommunens grunn i Fossveien, og Anders Bjerke forlenget ulovlig ledningen frem til kjelleren i Fossveien 3 tilhørende BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS.

5.
For ulovlig å ha koblet seg i all hemmelighet i løpet av natten til tirsdag den 17. oktober 2017 til overvannslednigen som eies av BRAATHEN EIENDOM AS og som endte på kommunens grunn i Fossveien. Anders Bjerke benyttet en overvannslednig som han stjal fra BRAATHEN EIENDOM AS, og som han ulovlig brukte til å forlenge overvannsledningen tilhørende BRAATHEN EIENDOM AS fra kommunens grunn og frem til kjelleren sin i Fossveien 3, en lengde på ca. 10 meter.

6.
Anders Bjerke stanset på ulovlig måte både MICROTRENSCHING AS den 26. juni 2017 og TWG Anlegg AS den 09. oktober 2017 i å utføre prosjektet til BRAATHEN EIENDOM AS på hans eiendom i Fossveien 3, og truet begge firmaene og krevde at de fjernet seg fra eiendommen hans i Fossveien 3 med øyeblikkelig virkning.

På vegne av BRAATHEN EIENDOM AS krever jeg Anders Bjerke tiltalt og straffet for alle hans ulovlige handlinger nevnt i punktene 1 -6.

kloakk3
Her fyller TWG Anlegg AS igjen hullet de gravde (Foto: Frank Tverran)

Sist redigert fredag, 12 april 2019 10:20