Myndighetene har gitt 13.638 personer i Norge beskjed om at eiendommene deres er så rasutsatt at de har fått forbud mot å bygge nye hus og driftsbygninger.

Den rettsmedisinske kommisjon har ingen vesentlige merknader til erklæringen om at Phillip Manshaus er strafferettslig tilregnelig.

fredag, 13 desember 2019 08:06

20 millioner til studenters psykiske helse

Helsedirektoratet har tildelt 20 millioner kroner til 17 ulike tiltak som skal bedre studenters psykiske helse og forebygge rusproblemer.

fredag, 13 desember 2019 08:00

Nordmenn og svensker undervurderer hverandre

En fersk undersøkelse avslører at nordmenn og svensker vet lite om hvor avhengige vi faktisk er av hverandre. Vi har dessuten ganske stereotypiske oppfatninger.

Etter mye snakk om flyskam vender blikket seg nå mot utslippene nordmenn står for ved at ni av ti velger bilen når de skal på hytta.

mandag, 09 desember 2019 21:41

Ferieloven bryter med EØS-avtalen

Mange nyutdannede har ikke råd til ferie grunnet manglende opptjening. Det bryter med EØS-avtalen, ifølge jusseksperter. Departementet skal se på endringer.

mandag, 09 desember 2019 08:06

Kjedene truer juletreselgerne

Billige juletrær hos store kjeder fører til at små produsenter ikke lenger klarer å leve av salget, mener organisasjonen Norsk Juletre.

søndag, 08 desember 2019 22:54

Kvinne omkom etter påkjørsel

En 75 år gammel kvinne død kort tid etter at hun ble påkjørt i den nordre enden av Steinsletta ved E16 i Hønefoss søndag kveld.

fredag, 06 desember 2019 13:09

Ny lov skal ansvarliggjøre pressen

Kulturminister Trine Skei Grande vil gi redaktører et utvidet rettslig ansvar for innholdet medier publiserer.

Hvert tiende skolebygg har alvorlige feil på utformingen, noe som gjør atkomst til skolen vanskelig for funksjonshemmede, viser en ny rapport fra NKF.

Side 8 av 39