tirsdag, 14 april 2020 14:10

Minde-konkurser stoppet

Skrevet av
Ringerike tingrett Ringerike tingrett Foto: Frank Tverran/Nitar AS

To av Bjarne Mindes selskap, Glatved AS og D & R Byggtjenester AS, skulle ha vært behandlet av Ringerike tingrett 14.4.20 etter at konkursbegjæringer var sendt inn mot de to selskapene.

Saksøkere i begge sakene er ansatte som har krav på lønn og feriepenger.

Fordi Bjarne Minde, som er styreleder i begge selskapene, har blitt sykemeldt, er begge konkursbehandlingene utsatt.

Begge de to selskapene har meldt flytting til Oslo. Dette ble registrert i Foretaksregisteret allerede den 27. februar i år. På dette tidspunktet var Minde kjent med at det ville komme konkursbegjæringer da han allerede hadde mottatt konkursvarsler.
Konkursbegjæringene kom først inn til Ringerike tingrett den 6. mars. Det å flytte selskaper fra en rettskrets til en annen like før en konkurs, er en mye brukt metode for å hale ut tiden.

Man kunne kanskje tro at Ringerike tingrett ville ha avvist konkursbegjæringene allerede i utgangspunktet og henvist til Oslo tingrett, men det er åpenbart en formalitet retten må ta et begrunnet standpunkt til før den begynner med realitetsbehandlingen av konkursbegjæringene.

Sist redigert tirsdag, 14 april 2020 14:17