onsdag, 08 mai 2019 14:59

Søkte om 6 - fikk 4 - brukte ingen

Skrevet av
Langs denne veggen kan det bli uteservering. Men når? Langs denne veggen kan det bli uteservering. Men når? Foto: Frank Tverran

Glatved AS, som er leietaker i Storgata 2 (Tidligere Nordea), ønsket å utvide sitt skjenkeareal på utsiden fra 2,10 til 6 meter.

Nicolai Radmer Nielsen, daglig leder i Glatved AS, sendte allerede 28.mars i år en forespørsel til Ringerike kommune om å få utvide serveringsområdet fra 2,10 til 6 meter den 30.april, 1.mai, 16.mai og 17.mai.

Etter dette ble det 2. april sendt en formell søknad om å leie arealet av kommunen de samme datoene.

Svaret fra Ringerike kommune kom den 10.april. Kommunen kunne ikke leie bort mer en totalt 4 meter målt fra veggen. Dette av hensyn til fremkommelighet og at gårdeiere på den andre siden av gata skulle ha samme muligheten til å leie uteareal.

Det ble bare gitt tillatelse til å leie 30.april og 1. mai, fordi kommunen ville se hvordan det hele ble rigget før de ga ytterligere tillatelser. Det ble også bedt om tilbakemeldinger i form av bilder til kommunen . Deretter ville Ringerike kommune ta stilling til utvidet leie 16. og 17.mai.

Men ingen ting skjedde 30.april og 1.mai. Etter det har ikke kommunen hørt noe mer. Så da har man inntil videre et skjenkeareal på  62m2 - 2,10 meter fra veggen. Dette er i henhold til en leiekontrakt av 28.6.2018.

Det har ikke lykkes oss å få kontakt med daglig leder i Glatved AS i dag.