mandag, 16 oktober 2017 19:11

Kloakken fra denne sentrumsgården går rett i grunnen

Skrevet av
Kloakken fra denne sentrumsgården går rett i grunnen Foto: Frank Tverran

Braathen Eiendom AS, som eier gården på bildet, har i flere måneder hatt en skade på kloakkrøret som leder fra eiendommen til hovedkloakken. Dermed siger kloakken ut i grunnen.

Da det av forskjellige årsaker ble forsinkelser med å utbedre skaden, vedtok Ringerike kommune en tvangsmulkt på kr 500.000,- dersom det ikke ble fremlagt dokumentasjon på at skaden var utbedret innen 1.7.2017. I tillegg påløper det kr 50.000,- pr. mnd inntil prosjektet er gjennomført. Ringerike kommunes vedtak ble påklagd til utvalget for Miljø og Areal, men opprettholdt.

Skylder minst 650.000
Det har gått ytterligere 3,5 måned og nå er mulkten ca kr 650.000,-

Allerede den 26.juni skulle arbeidene ha vært påbegynt. Men eier av nabogården fikk da bare noen timers frist med å gi alle sine leietakere beskjed om at de ikke ville få tilgang til parkeringsplassene. Eier av naboeiendommen svarte at han trengte noe tid på å avklare visse elementer. Da arbeidsfolk allikevel møtte opp dagen etter, fikk de beskjed om å fjerne seg fra eiendommen.

Braathen Eiendom AS ved administrerende direktør/daglig leder Marianna Fic Braathen svarte ved å inngi begjæring om midlertidig forføyning for å få utført arbeidet. Men akkurat dette hadde aldri naboen hatt innsigelser mot. Ringerike tingrett avsa derfor en kjennelse for noe som allerede var i orden for naboen, tilgang til arealene - ikke noe annet.

Ville at naboen skulle betale mulkten
I begjæringen hadde også Braathen Eiendom AS begjært at naboen skulle betale mulkten på kr 500.000 pluss de månedlige beløpene på kr 50.000,- Dette fant retten det unødvendig å ta standpunkt til.

Så skulle man tro det ble fart i sakene etter den 26.7.2017 - datoen kjennelsen ble avsagt. Men det ble det ikke. Først i oktober begynte firmaet TWG Anleggsdrift AS å grave opp hele innkjørselen til det felles gårdsrommet. Dette skulle etter det leietakere fikk beskjed om, vare ca 3 dager, så skulle gården kunne benyttes igjen. En av leieboerne hadde ikke noe alternativ parkering, og lot derfor bilen sin bli stående inne i gården.

Bråstopp
Plutselig en morgen var det ingen arbeidsfolk å se og det ble ikke gjort noe arbeid. Hullet var gravd og anleggsmaskinen sto på innsiden. En stresset leieboer som er dårlig til bens, fikk ikke gjort det han skulle fordi bilen hans var stengt inne.

Vi ringte TWG Anleggsdrift AS og spurte hvorfor arbeidene ikke fortsatte? Svaret var at dette skyltes uenighet mellom gårdeierne. De forslagene til løsning, som også TWG kunne innestå for ville fungere, ville ikke daglig leder Marianna Fic Braathen gå med på. For å unngå en (lovlig) vinkel på kloakkrøret, ville hun sprenge i fjellet under naboeiendommen. Dette fikk hun ikke aksept på og denne type arbeider var heller ikke TWG Anleggsdrift AS godkjent for.

Hullet fylles igjen
TWG Annleggsdrift hadde blitt anvist plass for å tippe fyllmassen som ble gravd ut, av daglig leder Marianna Fic Braathen. Eieren av eiendommen hvor fyllmassen havnet, var ikke vitende om dette, og sendte faktura til TWG Anleggsdrift.

- Straks asfaltarbeidene i Fossveien er ferdig, vil vi rett og slett fylle igjen hullet for å få ut anleggsmaskinen vår, opplyser TWG Anleggsdrift til RingeriksAvisa.

Og i mellomtiden surkler og siger kloakken nedover mot Sentrumskvartalet.

Sist redigert tirsdag, 17 oktober 2017 14:50