torsdag, 21 mars 2019 13:50

Braathen Eiendom AS anker sak om kloakkrør

Skrevet av
Slik så bygningen opprinnelig ut Slik så bygningen opprinnelig ut Fotograf: Ukjent

I tillegg til at de vil ha røret i den gamle rørtraséen, mener de også at tingrettens idømte saksomkostninger er for høye. Saken går nå til Borgarting lagmannsrett.

Den opprinnelige "Thisteds Elektriske Mølle" i Fossveien 3 var en kortere bygning enn i dag. Den gangen var det en åpen plass inn mot Nils Engelstad, som i dag er bygget til Braathen Eiendom AS. I dag har denne eiendommen adresse Fossveien 1B, men også den hadde tidligere adresse Fossveien 3. På denne tiden sendte man kloakken rett i elva. Det gamle kloakkrøret gikk over den åpne plassen mot elva.

Opprinnelig eide Hagbart Thisted alle disse tre bygningene.

fossveien b
Den røde markeringen viser hva som er bygd til senere (Foto: Frank Tverran)

På midten av 1950-tallet ble "Thisteds Elektriske Mølle" forlenget og sammenføyd med Fossveien 1. Under portrommet går det en korridor som forbinder de to kjellerne.

Braathen Eiendom AS ønsker å legge nytt avløps- og kloakkrør i den opprinnelige rørtraséen som går rett under kjelleren i gatekjøkkenet. Det er dette røret som på et eller annet tidspunkt har brutt sammen slik at kloakk fra septiktanken flyter ut i grunnen. Det er på grunn av denne forurensningen at gården til Braathen Eiendom AS har blitt stengt av kommuneoverlegen. Braathen Eiendom AS er også ilagt en bot av Ringerike kommune på kr 500.000, samt kr 50.000 for hver måned kloakken ikke er satt i stand.

Braathen Eiendom AS vil ha kloakkrøret under gatekjøkkenet og ut i Fossveien. Denne traséen medfører at kjellergulvet må brytes opp i hele bygningens bredde, at belegningsstein i Fossveien må tas opp og at røret må svinges opp mot porten for å treffe det allerede påsatte grenrøret fra hovedkloakkrøret.

Bjerke & Co Eiendomsselskap, som eier Fossveien 1-3, mener det enkleste er å gjøre den samme svingen inne i gården for deretter å grave rett ut på det klargjorte hovedkloakkrøret. Her behøver man kun gå under/gjennom en kjellergang og ikke under hele husets bredde.

fossveien c
Ute i Fossveien er hovedrørene gjort klare til å ta i mot kloakken og overvannet (Foto: Frank Tverran)

For store saksomkostninger

I Ringerike tingrett ble Braathen Eiendom AS dømt til å betale kr 156.000,- i saksomkostninger til Bjerke Eiendom. Dette synes de var for mye og har også påklagd dette. Man mener at omkostningsoppgaven som ble fremlagt ikke var i samsvar med tvisteloven.

Advokat Per Engebreth Askilsrud representerer Braathen Eiendom og advokat Thor Einar Kristiansen representerer Bjerke eiendom.

Du kan lese mer om Fossveien her

fossveien d
Prospektkort fra Narvesen-samlingen