onsdag, 28 november 2018 21:58

Leieboere kan bli satt på gata

Skrevet av
Leiligheter, kontorer og en pizzarestaurant kan bli stengt fredag dersom kloakken ikke blir i orden Leiligheter, kontorer og en pizzarestaurant kan bli stengt fredag dersom kloakken ikke blir i orden Foto: Frank Tverran

Den var ikke bra nok, den utbedringen som Braathen Eiendom AS gjorde i Fossveien 1B for en snau uke siden. Nå flyter det åpen kloakk der igjen, i følge kommuneoverlege Karin Møller i Ringerike kommune.

Det heter i et vedtak gjort tirsdag den 28.11.18 at hele eiendommen blir tømt for folk og stengt dersom forholdene ikke er utbedret innen fredag 30.11.2018 klokka 12.00. Det er huseier som plikter å varsle leietakerne og bistå dem med alternativ bolig.

Mandag 26.11.2018 mottok Kommuneoverlegen pånytt melding om at gropa ved inngangen til bygget var halvfull av avløpsvann og i tillegg dekket av is. Siden det ikke har vært nedbør siden gropa ble tømt for 5 dager siden, konkluderer Kommuneoverlegen med at de tidligere påpekte forholdene ikke var utbedret.

To virksomheter i naboeiendommen Fossveien 3, har av Kommuneoverlegen blitt anmodet om ikke å ta inn matvarer fra denne siden av bygningen.

Fare for rotter og smitte

stabellsgate1 hullet
Denne gropa er igjen full av kloakk (Foto: Frank Tverran)

Kommuneoverlegens medisinskfaglige vurdering er at ikke fungerende kloakksystem i bygård sentralt i Hønefoss og der kloakk ender opp i åpen grop med avløpsvann, medfører en overhengende fare for helseskade. Denne omhandler smittefare og risiko for skadedyr, luktplager og forurensning til omgivelsene.

Gårdeier, Braathen Eiendom AS, har bare torsdag og halve fredag på seg til å få sakene i permanent orden.

stabellsgate1 kart
Gården har rød ramme (Foto: Statens Kartverk)

Sist redigert fredag, 30 november 2018 14:15